De stalbranden van de afgelopen jaren jagen verzekeraars schrik aan. Helaas is een brand op een groot veeteeltbedrijf vaak een miljoenen kostende schade. Dat verklaart waarom verzekeraars zeer streng zijn bij acceptatie én ze nu ook kritisch naar de bestaande

Lees verder

Verzekeringen vergelijken is waarschijnlijk niet uw hobby. LTO kan het u ook uit handen nemen. Een adviseur van LTO Verzekeringen komt graag bij u langs om de verzekeringscheck uit te voeren. Dit advies is uiteraard gratis, onafhankelijk en vrijblijvend. Ook

Lees verder

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden waarbij u dient te voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Wanneer u hieraan niet voldoet, kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) u een boete opleggen. De

Lees verder