Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Iedere onderneming die deelneemt aan het maatschappelijk en economisch verkeer, kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die is geleden door derden. Door een fout of nalatigheid van uzelf of een van uw medewerkers kan het gebeuren dat een derde materiële en/of letselschade lijdt. De aanspraken daarvoor kunnen tot grote financiële gevolgen leiden, als inderdaad blijkt dat de schade het gevolg is van bedrijfsactiviteiten die tot de op de polis vermelde hoedanigheid van uw onderneming behoren. De algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw onderneming tegen dergelijke financiële aanspraken.

Waarvoor bent u verzekerd?

De algemene aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vergoedt schade als gevolg van zowel productaansprakelijkheid als werkgeversaansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel.

Heeft u nog vragen?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden. Bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.