Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Recht en aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privévermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuim of nalatigheid bij het uitoefenen van hun functie. 

Waarvoor bent u verzekerd?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Heeft u nog vragen?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden. Bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.