Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Recht en aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die het privévermogen van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen beschermt tegen het risico dat zij persoonlijk (en in hun privévermogen) aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, verzuim of nalatigheid bij het uitoefenen van hun functie. De verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, nalatigheid en andere vormen van wanprestatie en biedt daarnaast dekking voor verweer- en proceskosten.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 023 – 520 15 16. Ook kunt u het contactformulier invullen dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.