Selecteer een pagina
Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Recht en aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom is het prettig dat u zich hiertegen kunt verzekeren. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt u de schade aan personen, schade aan zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Met deze verzekering heeft LTO Verzekeringen als doel het vermogen, van u als verzekerde, te beschermen.

Het schadebegrip

Belangrijk voor u als ondernemer is om te weten wat u nu precies verzekerd is met de AVB.

  • Letselschade die verzekerden elkaar toebrengen valt wel onder de dekking, ongeacht of de benadeelde de verzekeringnemer zelf is of een ondergeschikte.
  • Schade aan goederen van andere verzekerden valt ook onder de dekking van de AVB, hierbij kunt u denken aan de schade die de ene werknemer toebrengt aan de persoonlijke bezittingen van de andere werknemer.
  • De AVB dekt echter absoluut niet de schade die aan de goederen van de verzekeringnemer zelf worden toegebracht.
  • Een ander risico dat niet gedekt is onder de AVB is de zuivere vermogensschade. Hiermee bedoelen wij de schade die aan een ander wordt toegebracht zonder dat van zaakschade of letsel kan worden gesproken.

Melkdekking

Aanvullend voor melkveehouderijen vergoedt deze polis de eigen verontreinigde melk. Ook als deze (nog) niet is geleverd. Daarnaast geeft deze polis ook dekking als melk moet worden vernietigd als gevolg van het onverhoopt uitvallen van de koelinstallatie

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 023 – 520 15 16. Ook kunt u het contactformulier invullen dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.