Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Gewassenverzekering

Voor iedere ondernemer in de land- en tuinbouw is continuïteit van het bedrijf en inkomenszekerheid in sterke mate afhankelijk van de opbrengst van de gewassen. Ook tijdens de bewaring of transport van oogstproducten kan er van alles mis gaan. Speciaal voor deze risico’s heeft LTO Verzekeringen de Gewassenverzekering.

Dekking gewassenverzekering

Met de Gewassenverzekering dekt u schade aan uw tuinbouwkassen, installaties, apparatuur, bedrijfsinventaris, bedrijfsvoorraden en het bedrijfsgebouw. Bij schade aan de kassen en het bedrijfsgebouw vergoeden wij de herbouwwaarde. Dit betekent dat wij het hele bedrag betalen dat nodig is om de kassen en bedrijfsgebouwen te herstellen. Bij schade aan de installaties, apparatuur en het inventaris vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit houdt in dat wij het hele bedrag betalen dat nodig is om de installaties, apparatuur en het inventaris nieuw aan te schaffen. Voor de bedrijfsvoorraad geldt dat wij het bedrag vergoeden van de dagwaarde die het product had voor de schade. Voor alle uitkeringen geldt wel eerst het eigen risico.

Extra voordeel

Tevens is het mogelijk om een verzekering op basis van waardegarantie af te sluiten. Er kan premievoordeel ontstaan door de keuze in de dekkingen die wij u kunnen aan aanbieden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Glas- en Gewassenverzekering of over deze voordelen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via 023 – 520 15 16. Ook kunt u het contactformulier invullen dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.