Agrarische bedrijfsverzekering

Agrarisch pakket

De agrarische markt brengt kansen, maar ook risico’s en financiële verantwoordelijkheden met zich mee. LTO Verzekeringen biedt speciaal voor u, als agrarisch ondernemer, een verzekeringspakket waarmee u naast de gebruikelijke bedrijfsrisico’s ook de agrarische risico’s dekt. U en uw agrarische onderneming goed verzekerd in één pakket? Dat kan bij LTO Verzekeringen met het agrarisch verzekeringspakket.

Waaruit bestaat het agrarisch pakket?

Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB)
Beschermt uw vermogen, dekt schade aan personen en zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. meer
Uitgebreide brandverzekering
Verzekert u tegen brandschade aan panden en woningen. meer
Glas en gewassen
Schade aan tuinbouwkassen en gewassen in kassen verzekert. meer
Vee
Vergoedt materiële schade aan uw veestapel door sterfte en noodzakelijk afmaken als gevolg van ziekte, ongeval, acute vergiftiging, verlies door diefstal en vermissing. meer
Gevolgschade uitval regelapparatuur (GUR)
Verzekert u van professionele agrarische rechtshulp bij juridische conflicten. meer
Rechtsbijstand
Verzekert u van professionele agrarische rechtshulp bij juridische conflicten. meer
Wagenpark
Verzekering voor uw personen-, vracht- en bestelauto’s. meer
Land- en Werkmaterieel
Voor schade aan uw land- en werkmaterieel door onder andere ongelukken, brand en diefstal. meer
Agro-AOV
Verzekert de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor u en uw bedrijf. meer

Wat maakt het verzekeringspakket zo uniek?

  • Schade aan uw gewassen door extreme weersomstandigheden wordt direct vergoed.
  • Bij verlies van uw veestapel door een uitbraak van een dierziekte bent u niet alleen verzekerd tegen de kosten hiervan, schade door preventief ruimen en gevolgschade van vervoersboden is eveneens gedekt.
  • Arbeidsongeschiktheid is te verzekeren tot een eindleeftijd van 67 jaar in plaats van tot 60 jaar.
  • Besluit de overheid vanwege het Natura 2000 beleid uw agrarische grond om te zetten naar een natuurgebied, dan bieden wij u niet alleen agrarisch gespecialiseerde rechtsbijstand, ook dekken wij uw rechtsbijstand met terugwerkende kracht.
  • Als uw melkopslagtank vervuild is met penicilline, dan vergoeden wij de inhoud van uw tank.

Meer informatie?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden, bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in:

Maak een afspraak