Selecteer een pagina

Sectoren

Binnen de agrarische sector worden verschillende hoofdsectoren onderscheiden: veehouderij, akkerbouw en (glas)tuinbouw. In de veehouderij overheerst de melkveehouderij, gevolgd door varkenshouderij en pluimveehouderij. De Nederlandse glastuinbouw houdt zich bezig met het kweken van bloemen, planten, groente en fruit onder de meest gunstige omstandigheden. De Nederlandse land- en tuinbouw richt zich vooral op het verbouwen van aardappelen, tarwe, suikerbieten, snijmaïs, bomen, bloemen en planten. Binnen de agrarische sector is de tuinbouw wat de productie betreft de grootste branche.

Buiten het gewone werk moet u ook nog tijd besteden aan administratie, financieringen en verzekeringen. Want wat als u een nieuwe machine nodig heeft? Hoe gaat u deze financieren? Waar gaat u deze bestellen? Hoe moet u deze verzekeren? LTO Verzekeringen is de branchespecialist voor de agrarische sector met financiële producten en dienstverlening en biedt specifieke agrarische verzekeringen, zowel zakelijk als privé. LTO Verzekeringen biedt maatwerk voor iedere agrarische ondernemer, omdat niet één agrarische ondernemer hetzelfde is en dus de kansen en bedreigingen in iedere branche binnen de agrarische sector ook verschillen. LTO Verzekeringen biedt financiële producten en diensten afgestemd op uw agrarische onderneming binnen uw branche:

Veehouderij

 • Rundveehouderij
 • Melkveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Paardenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Geitenhouderij
 • Konijnenhouderij
 • Edelpelsdieren

Akkerbouw

 • Akkerbouw
 • Biologisch
 • Vollegrondsgroente

(Glas)tuinbouw

 • Fruitteelt
 • Bomen- en vaste plantenteelt
 • Bollenteelt
 • Glasteelt
 • Paddenstoelenteel