Het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving is van groot belang voor zowel de werknemer als voor de werkgever. U moet er niet aan denken dat een werknemer door de nalatigheid van u als werkgever arbeidsongeschikt raakt. Daarom is

Lees verder

Veel werkgevers zijn onbekend met de zorgplicht naar hun werknemers toe. Bij een ongeval van een werknemer wordt vaak gedacht dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de financiële schade dekt. Echter is dit niet altijd het geval. Uit onderzoek van Ipsos en Centraal

Lees verder

Als werkgever heeft u het beste met uw werknemers voor, een veilige en gezonde werkplek is daarbij belangrijk. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het instrument om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen en de arbeidsomstandigheden voor

Lees verder