Een zonnepaneleninstallatie bestaat uit panelen, omvormers en het montagesysteem tot aan de aansluiting op de elektrische installatie, dit wordt ook wel PV-installatie genoemd. Met deze gehele installatie kunt u energie opwekken. Schade kan ontstaan door brand in de panelen of

Lees verder

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers die uitkeert bij ziekte of invaliditeit. Het wordt vaak gesloten om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Voor ondernemers is er namelijk geen sociale zekerheid die hierin voorziet zoals die wel voor werknemers is.

Lees verder