Selecteer een pagina

Nieuws

Dekking voor verspreide zonnepaneeldeeltjes na brand

Dekking voor verspreide zonnepaneeldeeltjes na brand

Binnen het totaalpakket van LTO Verzekeringen is nu ook een dekking beschikbaar voor verspreide zonnepaneeldeeltjes na brand. Vanaf 22 juni verzekert NN (Nationale Nederlanden) namelijk schade door zonnepaneeldeeltjes kosteloos mee op de milieuschadeverzekering....

Vergroot de brandveiligheid van uw zonnepanelen

Vergroot de brandveiligheid van uw zonnepanelen

Met de groei van het aantal zonnepanelen bij bedrijven op platte daken speelt de brandveiligheid ook een belangrijke rol. Onderzoeken tonen na brandincidenten aan dat de oplossing niet ligt bij de dakbedekking of thermische isolatie. Maar wat kunt u wel doen om de...

LTO VerzuimCare, de verzuimoplossing voor agrariërs

LTO VerzuimCare, de verzuimoplossing voor agrariërs

Op verzuim zit meestal niemand te wachten. U als werkgever zeker niet en uw medewerkers ook niet. Maar geen mens is perfect en ziekte kan iedereen overkomen. Daarom wilt u de risico’s en de gevolgen van ziekte graag goed afgedekt hebben. Voor het verzekeren hiervoor...

Historisch hoge melkprijs, maar opbrengsten verdampen

Historisch hoge melkprijs, maar opbrengsten verdampen

We spreken op dit moment in ons land van historisch hoge melkprijzen. Voor het eerst krijgen de circa 15.000 melkveehouders een bedrag van 52 euro en 50 cent overgemaakt per 100 kilo. Maar wie denkt dat hier sprake is van euforie, heeft het mis. De goede prijs hebben...

Verbod export bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland

Verbod export bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland

De EU kondigde op 8 april het nieuwe sanctiepakket aan. Hieronder valt ook per direct een exportstop voor bloembollen en boomkwekerijproducten. Ook treffen de sancties andere tuinbouwproducten. Wel is het nog toegestaan om contracten die voor 9 april jl. zijn...

Fors minder stalbranden in laatste jaar

Fors minder stalbranden in laatste jaar

Het afgelopen jaar daalde het aantal stalbranden aanzienlijk. In 2021 kregen de Nederlandse boeren te maken met 35 stalbranden, in 2020 waren dit er nog 54. Ook het aantal dierlijke slachtoffers is fors gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor, van 108.754 naar...

Vraag & Antwoord Pacht

Vraag & Antwoord Pacht

Wanneer is er sprake van pacht? Er is sprake van pacht als de verpachter een overeenkomst met de pachter sluit. De verpachter stelt hierbij een onroerende zaak, of een deel hiervan, ter beschikking voor commerciële landbouwdoeleinden. De pachter betaalt hier een...

Bemesten met spuiwater: wat mag wel en wat niet?

Bemesten met spuiwater: wat mag wel en wat niet?

Spuiwater, afkomstig van luchtwassers in de veehouderij, is geen dierlijke mest en hoeft daarom niet emissie-arm aangewend te worden. In Nederland wordt spuiwater als kunstmest beschouwd, stelt beleidsmedewerker Wiebren van Stralen van LTO Nederland. Bij het uitrijden...

Ondernemersvraag: Is een Agro AOV-verzekering voor mij betaalbaar?

Ondernemersvraag: Is een Agro AOV-verzekering voor mij betaalbaar?

Als agrarische ondernemer kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Kunt u uw werkzaamheden tijdelijk of blijvend niet uitvoeren dan blijven uw lasten wel doorlopen terwijl uw inkomsten minder zijn of zelfs geheel...

Cybercrime-ontwikkelingen in Europa

Cybercrime-ontwikkelingen in Europa

Veel bedrijven worden in deze periode getroffen door hacks, computervirussen, DDos-aanvallen en ransomware. Daarom is het meer dan belangrijk om de beveiliging van ondernemingen op orde te hebben. Tijdens de inval in Oekraïne werd een nieuw computervirus ingezet om...