Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers die uitkeert bij ziekte of invaliditeit. Het wordt vaak gesloten om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Voor ondernemers is er namelijk geen sociale zekerheid die hierin voorziet zoals die wel voor werknemers is.

Lees verder