Selecteer een pagina

Afgelopen kerst steeg de waterstand in Nederland op diverse plekken alarmerend. Daags erna bereikte de Overijsselse Vecht een recordhoogte en werden bij Deventer zandzakken langs de IJsselkade geplaatst. Dit is geen overbodige maatregel, want schade door het overstromen van grote rivieren of het bezwijken van zeedijken is momenteel niet verzekerbaar. Nog niet althans.

Doorbraak primaire waterkering niet gedekt
Het lijkt nu mee te vallen, maar in juli 2021 was dat in Limburg wel anders, net als in andere regio’s buiten Nederland. Het overstromen van beken en kleinere rivieren zorgde in Nederland voor €400 miljoen schade, waarvan het grootste deel inmiddels is vergoed. Schade door dergelijke ‘secundaire keringen’ is namelijk verzekerbaar. De Maas hield het destijds nét, en dat was cruciaal. Schade door het falen van ‘primaire keringen’, zoals dijken rond de grote rivieren, het IJsselmeer en aan zee, is echter niet gedekt.

Sinds de aanleg van de wereldberoemde Deltawerken maken experts zich opnieuw zorgen: het veranderende klimaat leidt vaker tot extreme weersomstandigheden. Milieumaatregelen om deze veranderingen tegen te gaan zijn dus belangrijk, evenals extra beschermende maatregelen, zowel fysiek als financieel. Begin 2023 kwam het idee van een ‘overstromingspool’ weer bovendrijven.

Overstromingspool in de maak
Al twintig jaar kabbelt de discussie voort over het verzekerbaar maken van schade door het falen van primaire waterkeringen. Nu het risico hierop toeneemt, komt dit plan in een stroomversnelling. De komende tijd wordt er verder gesproken met betrokken partijen zoals herverzekeraars, de overheid, toezichthouders, wetenschappers en belangenorganisaties over de mogelijkheden en de precieze opzet en invulling. Het streven is om in 2025 schade in relatie tot primaire waterkeringen verzekerbaar te maken. Vooralsnog denkt men hierbij alleen aan een dekking voor particulieren. De pool zou hen dan een ruimere dekking kunnen bieden dan nu, namelijk ook bij het breken van zeedijken of het overstromen van rivieren als gevolg van het falen van de stormvloedkering.

Polis onder water?
Wanneer u schade lijdt waarvoor uw verzekering dekking biedt, wil u natuurlijk netjes worden gecompenseerd. Daarom is het verstandig regelmatig te controleren of de verzekerde bedragen binnen uw schadepolissen nog aansluiten bij de actualiteit. Heeft u geïnvesteerd in een nieuw interieur of misschien in zonnepanelen? En hoeveel meer is uw woning inmiddels waard? Voorkom dat u onverzekerd raakt, want dan keert uw verzekering slechts gedeeltelijk uit.

Benieuwd wat LTO Verzekeringen voor uw bedrijf kan betekenen?
Onze adviseurs staan u graag te woord. Omdat elk bedrijf anders is, biedt LTO Verzekeringen maatwerk. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring in uw branche kunnen wij u vakkundig adviseren. Bent u benieuwd wat LTO Verzekeringen voor u kan betekenen? Neem dan contact op via 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.

Bron: Financieel Advies Nieuws