Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Reconstructiekostenverzekering

Er kan van alles gebeuren waardoor uw (papieren) bedrijfsadministratie beschadigd raakt of zelfs geheel verloren gaat, bijvoorbeeld door brand- of waterschade. De financiële gevolgen zijn vaak groot voor uw bedrijf. Met de reconstructiekostenverzekering dekt u de financiële consequenties van het herstel van uw administratie.

Neem de juiste maatregelen voor uw administratie

In de praktijk is gebleken dat het voor veel bedrijven niet bekend is waar welke informatie is opgeslagen. Wanneer u uw onderneming na een calamiteit wilt herstellen is het echter wel van cruciaal belang dat dit bekend is. Preventieve maatregelen, zoals opslag van duplicaten buitenshuis, kunnen de risico’s aanzienlijk verminderen.

Bent u daar niet aan toegekomen, dan zult u zien dat het reconstrueren van dit soort verloren gegevens een kostbare zaak is, waarbij u te maken kunt krijgen met:

  • Extra personeelskosten, eventueel vermeerderd met betalingen voor overwerk
  • Extra kosten voor verwarming, water, elektriciteit, telefoon en dergelijke
  • Kosten voor het verzamelen van verloren gegevens als documenten en boeken
  • Kosten voor huur van tijdelijke ruimte
  • Diverse andere bijkomende kosten

De reconstructiekostenverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in originele staat te herstellen. Het gaat niet om schade aan de inrichting van het kantoor zelf.

Heeft u nog vragen?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden. Bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.