Selecteer een pagina
Inkomensverkzekering

Collectieve ongevallenverzekering

In welke branche uw bedrijf ook actief is een ongeluk zit in een klein hoekje. De agrarische sector is hier geen uitzondering op. Dan is het prettig dat u goed verzekerd bent. Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw medewerkers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden of overlijden. Of u dit nu wegens cao-eisen doet of uit eigen overwegingen, met deze verzekering dekt u de financiële risico’s van een ongval.

Pluspakket

In aanvulling op de loondoorbetalingsverplichting vanuit de cao’s is er speciaal voor de agrarische en groene sectoren een collectieve aanvullingsverzekering tot stand gekomen die ervoor zorgt dat
het inkomen van de werknemer tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld. Het Pluspakket of het Pluspakket Uitgebreid is een collectieve regeling die voor alle werknemers in deze sectoren geldt.

LTO Pluspakket

LTO Pluspakket Uitgebreid

De collectieve ongevallenverzekering ook voor uw onderneming?

Een arbeidsongevallenverzekering voor uw medewerkers is niet verplicht. Wel is in veel cao’s de ongevallenverzekering opgenomen als arbeidsvoorwaarde. Werkgevers sluiten vaak ook buiten zulke cao’s een ongevallenverzekering af omdat ze de verzekering als goede extra arbeidsvoorwaarde zien om medewerkers aan zich te binden. Uw medewerkers zijn verzekerd van een eenmalige kapitaalsuitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken. Dit geldt zowel onder werktijd als tijdens woon-werkverkeer. Mocht een medewerker komen te overlijden, dan gaat deze uitkering naar de nabestaanden.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 023 – 520 15 16. Ook kunt u het contactformulier invullen dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.