Selecteer een pagina

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Veeverzekering

Voor u als veehouder is uw veestapel niet alleen een kostbaar bezit maar ook een kwetsbaar bezit. De waarde van uw veestapel is aanzienlijk, terwijl de risico’s toenemen. De open Europese grenzen, de verscherpte kwaliteitscontroles en het groeiende besef voor het milieu spelen een grote rol. Kortom, er is altijd een kans dat het kapitaal dat uw rundvee vertegenwoordigt in één klap wordt vernietigd. Gelukkig is het mogelijk dit risico te verzekeren bij LTO Verzekeringen met de Veeverzekering.

Verzeker uw vee

Een goede veeverzekering is erg belangrijk omdat deze ervoor zorgt dat uw bedrijfskapitaal, en daarmee uw bestaanszekerheid, niet verloren gaat. Wanneer tenminste twee van uw dieren getroffen worden door ziekte, ongeval of acute vergiftiging met dood of noodzakelijk afmaken als gevolg, vergoeden wij de materiële schade aan uw rundveestapel. Tevens zijn de dierenartskosten en vrachtkosten (mits betrekking hebbend op getroffen dieren en ter beperking van onder de verzekering gedekte schade) meeverzekerd.

Uitsluitingen veeverzekering

Uitgesloten voor dekking zijn de volgende zaken:

  • Atoom;
  • Molest;
  • Specifieke uier- en pootaandoeningen;
  • Schade waarvoor op grond van enige andere regeling van de overheid aanspraak op vergoeding bestaat

Heeft u nog vragen?

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Wij informeren u graag over alle voordelen en onze unieke voorwaarden. Bel direct met 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in.