Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Exploitatieverzekering

Als stichting, vereniging of andere non-profit organisatie loopt u het gevaar dat de continuïteit verloren gaat door een calamiteit binnen de organisatie. Zo kunnen de inkomsten geheel of gedeeltelijk verdwijnen wanneer de locatie verloren gaat door bijvoorbeeld een brand en er geen activiteiten meer plaats kunnen vinden. Met de Exploitatieverzekering dekt u deze financiële schade.

Exploitatieverzekering voor de non-profit sector

Wanneer u als ondernemer uw onderdak vindt in een gehuurd gebouw en dus afhankelijk bent van zaken die niet uw eigendom zijn, loopt u in geval van calamiteit aanzienlijke financiële schade. LTO Verzekeringen biedt hier een uitkomst met de exploitatieverzekering. Met deze verzekering dekt u de kosten wanneer de organisatie de activiteiten moet staken als gevolg van schade aan gebouw of inventaris door o.a. brand, blikseminslag, storm, ontploffing en water.

Offerte aanvragen?

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Dat kan door het online offerteformulier in te vullen. Er wordt daarna zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door één van onze adviseurs.

Contact