LTO Verzekeringen https://www.ltoverzekeringen.nl/ Agrarisch specialist in verzekeringen Tue, 29 Nov 2022 15:27:48 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 1 januari 2023 https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/scope-12-verplicht-voor-veestallen-vanaf-1-januari-2023/ Tue, 29 Nov 2022 13:33:30 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7192 U ziet steeds vaker zonnepanelen op de daken van schuren en stallen. Ook boerenbedrijven willen hun grote daken optimaal benutten, en wat is er nou mooier dan uw eigen energie op te wekken. Echter zijn deze grootschalige PV-installaties niet ongevaarlijk voor het bedrijf en de omgeving. Daarom wordt een SCIOS Scope 12 keuring vanaf 1 […]

Het bericht Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 1 januari 2023 verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
U ziet steeds vaker zonnepanelen op de daken van schuren en stallen. Ook boerenbedrijven willen hun grote daken optimaal benutten, en wat is er nou mooier dan uw eigen energie op te wekken. Echter zijn deze grootschalige PV-installaties niet ongevaarlijk voor het bedrijf en de omgeving. Daarom wordt een SCIOS Scope 12 keuring vanaf 1 januari 2023 verplicht voor zonnestroominstallaties op veestallen.

Waarom wordt een Scope 12 verplicht voor veestallen?
Naar aanleiding van verschillende onderzoeken en het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid over stalbranden, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om de maatregelen aan te scherpen. Zo kan de veiligheid worden gewaarborgd voor de boer, de dieren en de omgeving.

Vanaf 1 januari 2023 heeft het ministerie besloten dat een periodieke keuring van de PV-installatie verplicht wordt. Ook een periodieke Scope 10 keuring voor alle inpandige elektra wordt verplicht. Met een SCIOS Scope 10 keuring wordt de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen en stallen gewaarborgd.

Hoe vaak moeten de PV-installaties worden geïnspecteerd?
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het voornemen gesteld dat risicovolle veestallen elke drie jaar zowel een Scope 10 als een Scope 12 keuring moeten ondergaan. Andere stallen zullen verplicht worden om elke vijf jaar een keuring te ondergaan. In de tussenliggende jaren zullen er periodiek visuele inspecties worden uitgevoerd. Hiermee kan de onderhoudstoestand van de elektrische installaties worden beoordeeld. SCIOS zal zich gaan richten op het toezicht en het naleven van de keuringsverplichting.

Waarom wordt Scope 12 verplicht voor veestallen?
Scope 12 wordt verplicht voor veestallen omdat stalbranden jaarlijks voor dierlijk en menselijk leed zorgen. Daarom heeft het ministerie de keuze gemaakt om met maatregelen te komen. Het aantal stalbranden zal flink moeten worden teruggedrongen.

Bij verschillende branden werden er nog tot in de verre omgeving resten van zonnepanelen aangetroffen. Bij een brand komen er scherpe deeltjes vrij die in de wijde omgeving zullen neerdalen. Gevolg is milieuschade en een mislukte oogst voor de boer. Het omliggende gebied zal moeten worden gemaaid en worden afgevoerd naar de afvalverwerker.

De aanpak om het aantal stalbranden te minimaliseren, richt zich grotendeels op het elektrotechnische aspect. De stalbranden worden voornamelijk veroorzaakt door elektrische installaties en het aangesloten materiaal. De branden ontstaan wanneer een elektrische installatie niet wordt geplaatst volgens de normen en daarnaast de fabrieksinstructies die van toepassing zijn. Daarnaast worden de PV-installatie en andere elektrische installaties en het daarop aangesloten materiaal, vaak onvoldoende onderhouden. Hierdoor ontstaat er slijtage, vervuiling, veroudering en aantasting aan de installatie door de vaak ruwe omgeving.

Meest voorkomende oorzaak van stalbranden is elektrotechnisch
Bij bijna de helft van alle branden in veestallen is de oorzaak onbekend. Van de branden waarvan de oorzaak wel bekend is, zijn de elektra en de bijbehorende werkzaamheden de meest voorkomende oorzaak. Bij een brand in een veestal is het risico op meer slachtoffers een stuk groter, wat tot deze maatregelen heeft geleid.

Installatiebedrijven horen kennis te hebben van de elektrotechnische norm- en regelgeving. Echter is dit in de praktijk vaak niet zo. Dit blijkt uit de schade die ontstaan is door fout gemonteerde elektrische installaties. De kennis van de elektrotechnische regelgeving zijn vaak onvoldoende aanwezig bij de installateur.

Wees bewust
Als ondernemer kun u er veel aan doen om het brandrisico in het bedrijf te verlagen. Dit begint bij logisch nadenken over de risico’s en de bereidheid om actief bezig te zijn met preventie. Het is belangrijk dat elektrische installaties periodiek worden nagecheckt, onderhouden en worden schoongemaakt. Hiermee wordt gezorgd voor meer veiligheid.

Steeds meer verzekeraars verplichten Scope 12 keuring
Ook steeds meer ondernemers uit andere bedrijfstakken kiezen ervoor om hun dak te bedekken met zonnepanelen, om zo hun steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Ook voor deze bedrijven geldt bij een aantal verzekeraars, waaronder Nationale-Nederlanden, de Scope 12 keuring vanaf 1 januari 2023 bij 50 of meer zonnepanelen op een gebouw.

Bron: Schade magazine

Het bericht Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 1 januari 2023 verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Hoe zijn mijn roerende zaken verzekerd? https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/hoe-zijn-mijn-roerende-zaken-verzekerd/ Mon, 28 Nov 2022 15:07:49 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7188 In de meeste gevallen verzekeren Glastuinbouwverzekeraars uw kassen, bedrijfsgebouwen en installaties op herbouwwaarde. Door jaarlijkse indexering zal er bij schade altijd worden hersteld op basis van herbouwwaarde. Soms, bij zeer oude kassen en gebouwen, kan het voorkomen dat er op basis van dag- of sloopwaarde is verzekerd. Als er schade ontstaat, kan het voorkomen dat […]

Het bericht Hoe zijn mijn roerende zaken verzekerd? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
In de meeste gevallen verzekeren Glastuinbouwverzekeraars uw kassen, bedrijfsgebouwen en installaties op herbouwwaarde. Door jaarlijkse indexering zal er bij schade altijd worden hersteld op basis van herbouwwaarde. Soms, bij zeer oude kassen en gebouwen, kan het voorkomen dat er op basis van dag- of sloopwaarde is verzekerd.

Als er schade ontstaat, kan het voorkomen dat de overige roerende zaken zoals bedrijfsinventaris, bedrijfsvoorraden en apparatuur te laag verzekerd zijn. Hier zit namelijk geen jaarlijkse indexatie op. Heeft u bijvoorbeeld vijf jaar geleden inventaris aangekocht en zit deze nog steeds binnen de nieuwwaarderegeling? Dan zal het bedrag van deze inventaris ook daadwerkelijk jaarlijks moeten worden geïndexeerd. Verzekeraars indexeren de overige roerende zaken niet automatisch, maar laten dit over aan de tuinder zelf. Controleer dus samen met uw LTO adviseur minimaal 1x per jaar het verzekerd bedrag van uw roerende zaken om bij schade niet voor verrassingen te staan.

Het bericht Hoe zijn mijn roerende zaken verzekerd? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Voorkom onderverzekering https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/voorkom-onderverzekering/ Thu, 24 Nov 2022 10:05:14 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7175 Prijzen van materialen en andere bouwkosten stijgen in rap tempo. Aannemers rekenen met dagprijzen en geven geen offertes meer af met een geldigheidstermijn. Dit betekent dat bij schade aan uw bedrijfsgebouw een expert zal concluderen dat u te laag verzekerd bent. Met een onderverzekeringssituatie tot gevolg. Een uitkering zal door deze onderverzekeringsbreuk nóg lager uitvallen. […]

Het bericht Voorkom onderverzekering verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Prijzen van materialen en andere bouwkosten stijgen in rap tempo. Aannemers rekenen met dagprijzen en geven geen offertes meer af met een geldigheidstermijn. Dit betekent dat bij schade aan uw bedrijfsgebouw een expert zal concluderen dat u te laag verzekerd bent. Met een onderverzekeringssituatie tot gevolg. Een uitkering zal door deze onderverzekeringsbreuk nóg lager uitvallen.

Verzekeraars zorgen voor continuïteit. Daar betaalt u ze immers voor. Hoe gaat dit dan in z’n werk? Namens een verzekeraar wordt uw gebouw getaxeerd. Wanneer u dat bedrag laat opnemen in de polis, garandeert de verzekeraar dat er geen sprake zal zijn van onderverzekering, ook al overstijgt de werkelijke herbouwwaarde het verzekerde bedrag. Echter, deze garantie geldt niet voor de eeuwigheid. Eens per zoveel jaar moet er een nieuwe waardering plaatsvinden om deze garantie te continueren. Niet altijd is duidelijk of het initiatief hiervoor bij de verzekeraar ligt (m.a.w. de garantie blijft gelden tot zij zich meldt) of dat de garantie na een aantal jaar verloopt. Wij komen met regelmaat polissen tegen waarbij de garantie verlopen is. Dat kan met de huidige bouwkostenstijging soms wel 60% afwijken. Dan is het gemis van garantie tegen onderverzekering heel wrang.

Laat uw polissen daarom toetsen aan deze garantie en andere imperfecties. Het kan een hoop leed schelen en voor een paar tientjes premie koopt u tonnen aan meer dekking.

Neem voor een vrijblijvende verzekeringscheck contact op met LTO Verzekeringen.

Het bericht Voorkom onderverzekering verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Twee op de drie kentekens (land)bouwvoertuigen nog niet bij verzekeraar bekend https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/twee-op-drie-kentekens-landbouwvoertuigen-nog-niet-bij-verzekeraar-bekend/ Mon, 21 Nov 2022 14:13:38 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7158 Geef snel het kenteken van uw trekker en zelfrijdende werkmaterieel (MMBS) door aan de verzekeraar/ assurantietussenpersoon. Die oproep doen het Verbond van Verzekeraars en de RDW aan de eigenaren van deze voertuigen. Nog maar een op de drie kentekens is bij de verzekeraar bekend, blijkt uit cijfers van de RDW. Geeft de eigenaar het kenteken […]

Het bericht Twee op de drie kentekens (land)bouwvoertuigen nog niet bij verzekeraar bekend verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Geef snel het kenteken van uw trekker en zelfrijdende werkmaterieel (MMBS) door aan de verzekeraar/ assurantietussenpersoon. Die oproep doen het Verbond van Verzekeraars en de RDW aan de eigenaren van deze voertuigen. Nog maar een op de drie kentekens is bij de verzekeraar bekend, blijkt uit cijfers van de RDW.

Geeft de eigenaar het kenteken niet of pas na 1 januari door, dan loopt hij het risico op waarschuwingsbrieven (van de RDW) en boetes (circa €400,-, van Justitie). “Het levert in ieder geval situaties op die eenvoudig te voorkomen zijn”, zegt Rob van Dokkumburg, conversiemanager van de RDW. “Je moet het kenteken toch een keer doorgeven, dus kun je dat maar beter meteen doen. Hoewel de RDW en de verzekeraar deze laatste stap wel melden, vermoeden we dat de eigenaar het vergeet zodra hij het kentekenbewijs in de bus heeft.”

85.000 verzekerde trekkers

Van de ongeveer 450.000 (land)bouwvoertuigen die tot nu toe geregistreerd zijn, moeten 290.000 trekkers en rijdend werkmaterieel een verzekering hebben – voor (land)bouwaanhangwagens is dat niet nodig. Van slechts 85.000 stuks is de verzekering ook bekend bij de verzekeraar en staat die ook in het verzekeringsregister van de RDW. De verzekeringsplicht geldt overigens niet als het voertuig geschorst is.

Kenteken doorgeven verplicht

Vanaf 1 januari 2022 mogen trekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en hun getrokken materieel alleen nog de weg op als ze bij de RDW geregistreerd zijn. Die eerste twee groepen moeten ook een WA-verzekering hebben. Heeft een eigenaar een kenteken ontvangen, dan kan hij die zelf doorgeven aan zijn verzekeraar/ assurantietussenpersoon. Die zet hem op zijn beurt in het verzekeringsregister van de RDW. Dat kan de RDW niet zelf doen, omdat de organisatie niet zelf kan vaststellen of een voertuig een verzekering heeft.

Gevolgen geen kenteken

Vergeet de eigenaar het kenteken door te geven, dan kan dat waarschuwingsbrieven of een boete opleveren. Houdt de politie vanaf 1 januari 2022 de trekker of MMBS staande, dan kunnen zij niet controleren of er een verzekering bij het voertuig hoort, dat kan gevolgen hebben. Ook bij een eventuele geautomatiseerde controle bij de RDW lijkt het voertuig dan onverzekerd. De eigenaar moet dan achteraf nog zijn kenteken doorgeven en de verzekeraar/ assurantietussenpersoon moet de dekking alsnog aanmelden.

Controleren

U kunt bij de RDW controleren of uw landbouwvoertuig geregistreerd staat als verzekerd. Ga naar rdw.nl/kentekencheck en vul het kenteken in. Onder het tabblad ‘Status van het voertuig’ kunt u zien of het verzekerd is.

Doorgeven is makkelijk

Staat uw landbouwvoertuig nog niet als verzekerd geregistreerd? Download dan via onderstaande button een formulier, door middel van dit formulier kunt u eenvoudig uw (land)bouwvoertuigen aan ons doorgeven. Mail dit zo snel mogelijk naar ons retour: reactie@ltoverzekeringen.nl.

Download het formulier


Bron: Verbond van Verzekeraars

Het bericht Twee op de drie kentekens (land)bouwvoertuigen nog niet bij verzekeraar bekend verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Voorkom brand; zorg dat uw elektrische installaties in orde zijn https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/voorkom-brand-zorg-dat-uw-elektrische-installaties-in-orde-zijn/ Fri, 11 Nov 2022 11:24:45 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7153 Een veelvoorkomende oorzaak van brand is een gebrek aan (onderhoud van) de elektrische installatie. Vaak is slecht onderhouden of ondeugdelijk aangelegde elektra de boosdoener. Door ophopend stof en spinrag is één vonkje genoeg om een brand te veroorzaken. Zo ook onvoldoende wandcontactdozen op de juiste plaatsen. Dit leidt dan weer tot ondeskundige uitbreidingen door het […]

Het bericht Voorkom brand; zorg dat uw elektrische installaties in orde zijn verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Een veelvoorkomende oorzaak van brand is een gebrek aan (onderhoud van) de elektrische installatie. Vaak is slecht onderhouden of ondeugdelijk aangelegde elektra de boosdoener. Door ophopend stof en spinrag is één vonkje genoeg om een brand te veroorzaken. Zo ook onvoldoende wandcontactdozen op de juiste plaatsen. Dit leidt dan weer tot ondeskundige uitbreidingen door het gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen met alle gevolgen van dien. Een periodieke keuring van uw elektrische installatie kan dit voorkomen.

De meeste agrarische verzekeraars eisen bij aanvang van de verzekering een elektrakeuring. Vaak verplichten ze een periodieke controle op de polis. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, kan de verzekeraar de schade bij brand slechts deels of zelfs helemaal niet vergoeden.

Met onze checklist weet u waar u aan moet denken bij het laten uitvoeren van een elektrakeuring.

Het bericht Voorkom brand; zorg dat uw elektrische installaties in orde zijn verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Verzekeringsplicht (land)bouwvoertuigen https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/verzekeringsplicht-landbouwvoertuigen/ Wed, 02 Nov 2022 10:51:40 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7147 Elk zelfrijdend landbouwvoertuig met een kenteken moet verzekerd zijn. Is uw landbouwvoertuig geregistreerd bij de RDW en heeft u de kentekenbewijzen ontvangen? Zorg dan ook dat u het kenteken en de meldcode van het voertuig aan ons doorgeeft (indien nog niet is gebeurd). Zonder kenteken of meldcode kunnen wij niet zorgen voor aanmelding bij de […]

Het bericht Verzekeringsplicht (land)bouwvoertuigen verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Elk zelfrijdend landbouwvoertuig met een kenteken moet verzekerd zijn. Is uw landbouwvoertuig geregistreerd bij de RDW en heeft u de kentekenbewijzen ontvangen? Zorg dan ook dat u het kenteken en de meldcode van het voertuig aan ons doorgeeft (indien nog niet is gebeurd). Zonder kenteken of meldcode kunnen wij niet zorgen voor aanmelding bij de RDW en staat het voertuig als niet verzekerd.

Controleren

U kunt bij de RDW controleren of uw landbouwvoertuig geregistreerd staat als verzekerd. Ga naar rdw.nl/kentekencheck en vul het kenteken in. Onder het tabblad ‘Status van het voertuig’ kunt u zien of het verzekerd is.

Boete

Naast het risico om nu al een boete te krijgen bij controle op de weg door de politie, start de RDW vanaf 1 januari 2023 met geautomatiseerde registervergelijkingen. Eigenaren met (land)bouwvoertuigen die dan nog steeds niet voldoen aan de verzekeringsplicht krijgen een boete van € 400,- per voertuig.

Het bericht Verzekeringsplicht (land)bouwvoertuigen verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Stal Willig is weer goed verzekerd https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/stal-willig-is-weer-goed-verzekerd/ Tue, 18 Oct 2022 12:35:15 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7141 Heleen Willig, mede-eigenaar van paardenpension en -fokkerij Stal Willig in Abcoude, is blij met de verzekering die ze voor hun bedrijf hebben afgesloten bij LTO Verzekeringen. ‘Onze contactpersoon is goed bereikbaar en schakelt snel.’  Martien en Heleen Willig zijn eige­naren van Stal Willig, een pension-en trainingsstal voor paarden in Abcoude. Op het bedrijf kunnen zestig […]

Het bericht Stal Willig is weer goed verzekerd verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Heleen Willig, mede-eigenaar van paardenpension en -fokkerij Stal Willig in Abcoude, is blij met de verzekering die ze voor hun bedrijf hebben afgesloten bij LTO Verzekeringen. ‘Onze contactpersoon is goed bereikbaar en schakelt snel.’ 

Martien en Heleen Willig zijn eige­naren van Stal Willig, een pension-en trainingsstal voor paarden in Abcoude. Op het bedrijf kunnen zestig pensionpaarden terecht. Daarnaast heeft het echtpaar een aantal eigen paarden voor de sport en fokt het ieder jaar meerdere veu­lens.  Met hun team leiden ze ook jonge paarden op, verzorgen ze training voor sportpaarden en organiseren ze wedstrijden. Bij de stal ligt ruim 11 hectare grasland die in het voor­jaar en de zomer dient als wei voor de paarden.  ‘In 2020 bleek dat onze oude ver­zekering geen hippische bedrijven meer in zijn portefeuille wilde heb­ben. Onze tussenpersoon verzeker­de ons dat het allemaal goed zou komen en dat hij zou zorgen dat we een nieuwe verzekering kregen’, vertelt Heleen Willig.

Niets geregeld

Willig raakte een beetje in paniek toen vorig jaar bleek dat de tussen­persoon helemaal niets had gere­geld. Als LTO-lid waren ze al eerder benaderd door LTO Verzekeringen in verband met hun personeelsbe­leid, maar daar hadden ze tot die tijd niets mee gedaan. ‘Omdat we toch een kaartje van LTO Verzekeringen hadden lig­gen, heb ik daarheen gebeld. Een nieuwe verzekering via Markel Ver­zekeringen was toen binnen een dag geregeld.’ Ze vertelt dat Mar­tijn Faber van LTO Verzekeringen de volgende dag direct langskwam samen met een inspecteur. Achter­af is Willig blij dat er in het onver­zekerde jaar niets is gebeurd.

Uit handen

De verzekering die Stal Willig via LTO Verzekeringen afsloot bleek ook nog eens goedkoper dan de oude. Voor Willig is dat een leuke bijkomstigheid, maar gaf dat niet de doorslag.  ‘Ik zie een verzekering vooral als een noodzakelijk kwaad en geef daarvoor het liefst zoveel mogelijk uit handen’, stelt ze.  ‘Daarom heb ik het liefst te maken met een contactpersoon die goed bereikbaar is en snel schakelt. Die hebben we nu gevonden. We heb­ben een schadegeval gehad als gevolg van een ongelukje met een heftruck. Nadat ik had gebeld, had­den we binnen een paar uur de juiste formulieren binnen en was de schade snel afgehandeld.’  Faber is verschillende keren bij het paardenbedrijf geweest en de onderneemster heeft gemerkt dat hij in grote lijnen weet wat er op het erf speelt.

‘Uiteraard kent Martijn Faber niet alle details, maar hij begrijpt dat een paardenpension met fokkerij specifieke risico’s met zich mee­brengt. Je hebt te maken met die­ren van een ander en er zijn altijd veel verschillende mensen op het bedrijf.’  Willig is ook enthousiast over de gratis jaarlijkse verzekeringscheck. ‘Je weet wel dat je veranderingen op je bedrijf moet melden bij de verzekering, bijvoorbeeld als je een nieuw gebouw hebt, maar dat schiet er snel bij in. Daarom is het fijn als er eens per jaar iemand langskomt om alles nog een keer door te nemen.’

Gratis verzekeringscheck

Laat uw verzekeringen gratis checken  Het is altijd goed om te kijken naar de continuïteit van uw bedrijf en het is belangrijk dat al uw verzekeringen op orde zijn. LTO Verzekeringen helpt u daarbij graag een handje met de Verzekeringscheck. Deze check bestaat uit een vrijblijvend adviesgesprek van ongeveer een half uur. Samen met de adviseur kijkt u of uw polissen nog aansluiten bij uw huidige situatie. Hiermee voorkomt u onder- of oververzekering. De Verzekeringscheck is gratis voor LTO-leden.

Het bericht Stal Willig is weer goed verzekerd verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Suus haar pioenrozen zijn verkleurd door bespuiting, wat nu? https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/suus-haar-pioenrozen-zijn-verkleurd-door-bespuiting-wat-nu/ Tue, 18 Oct 2022 08:13:25 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7137 Suus is teler van pioenrozen en zij laat haar gewassen door een loonspuiter bespuiten met een fungicide. Zelf heeft Suus nog een fungicide staan die zij altijd laat gebruiken. De loonspuiter, Sjoerd, pompt het beschermingsmiddel in zijn spuitmachine en gaat aan de slag. Tot Suus haar grote schrik verkleuren de bladen van de bespoten gewassen […]

Het bericht Suus haar pioenrozen zijn verkleurd door bespuiting, wat nu? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Suus is teler van pioenrozen en zij laat haar gewassen door een loonspuiter bespuiten met een fungicide. Zelf heeft Suus nog een fungicide staan die zij altijd laat gebruiken. De loonspuiter, Sjoerd, pompt het beschermingsmiddel in zijn spuitmachine en gaat aan de slag. Tot Suus haar grote schrik verkleuren de bladen van de bespoten gewassen geel en ontstaan er vlekken op de bladeren. Suus loopt hierdoor enorme schade en onderzoekt wie dit heeft veroorzaakt.

Wat blijkt is dat Sjoerd, voor de aanvang van zijn opdracht bij Suus, bij een andere opdrachtgever een bespuiting heeft uitgevoerd. Hij gebruikte toen dezelfde spuitmachine, en helaas gebruikte hij toen herbiciden die schadelijk zijn voor pioenrozen. Het vermoeden ontstaat dan ook dat Sjoerd zijn machine niet zorgvuldig genoeg heeft schoongemaakt voordat hij de fungiciden van Suus in zijn spuitmachine heeft gegoten. Er worden door Suus deskundigen ingeschakeld om te onderzoeken of haar vermoeden klopt. Deze deskundigen constateren dat de verkleuringen en de vlekken op de bladeren wijzen op het gebruik van zowel glyfosaat en carfentrazone, en dit zijn nu net de herbiciden die Sjoerd bij zijn eerdere bespuiting had gebruikt. Dit, tezamen met andere omstandigheden die ook aannemelijk maken dat de schade is ontstaan door de bespuiting door Sjoerd, maken dat Sjoerd aansprakelijk is voor de schade van Suus, die wordt begroot op één miljoen euro.

Sjoerd had zijn aansprakelijkheid kunnen beperken, maar – helaas voor Sjoerd – hij heeft geen algemene voorwaarden opgesteld en van toepassing verklaard. Ook is er geen beperking van de aansprakelijkheid opgenomen in de overeenkomst van opdracht die hij heeft gesloten met Suus. Dit is dus een dure les met grote gevolgen voor Sjoerd.

Verkeert u in dezelfde situatie als Suus of Sjoerd? Neem dan contact op met de juristen van LTO via via 085 773 26 71 of juristen@ltoverzekeringen.nl.

Het bericht Suus haar pioenrozen zijn verkleurd door bespuiting, wat nu? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
5 argumenten om voor het Inkomenspakket van LTO Verzekeringen te kiezen https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/5-argumenten-om-voor-het-inkomenspakket-van-lto-verzekeringen-te-kiezen/ Wed, 12 Oct 2022 07:56:52 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7124 Op verzuim zit natuurlijk niemand te wachten, vooral in drukke tijden heeft u al voldoende aan uw hoofd. Toch wilt u dat alles goed geregeld is voor u en uw werknemers. Als expert in verzuimbegeleiding bieden wij een totaalpakket dat perfect aansluit op uw onderneming. Geen zorgen meer over het verzuim, wij nemen alles uit […]

Het bericht 5 argumenten om voor het Inkomenspakket van LTO Verzekeringen te kiezen verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Op verzuim zit natuurlijk niemand te wachten, vooral in drukke tijden heeft u al voldoende aan uw hoofd. Toch wilt u dat alles goed geregeld is voor u en uw werknemers. Als expert in verzuimbegeleiding bieden wij een totaalpakket dat perfect aansluit op uw onderneming. Geen zorgen meer over het verzuim, wij nemen alles uit handen. Nog niet overtuigd? Wij geven u 5 argumenten om voor ons Inkomenspakket te kiezen.

Verzuimverzekering, arbodienstverlening, re-integratie in één

Met het Inkomenspakket combineert u alle kennis in één pakket: verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf. Vanaf dag één na de ziekmelding pakken wij het verzuim voor u op en begeleiden wij uw medewerker gedurende het gehele verzuimtraject; van begin tot eind (ook bij arbeidsongeschiktheid).

Waarom kiezen voor het Inkomenspakket?

 1. Maatwerk in meest uitgebreide vorm
  Door onze unieke volmachten heeft u een ruimere keuze in verzekeraars met ieder hun specifieke prijs en voorwaarden. Hierdoor kunnen wij een voorstel uitbrengen gebaseerd op de bedrijfsactiviteiten en individuele cijfers die gelden binnen uw onderneming. Maatwerk is hierbij dus in de meest uitgebreide vorm mogelijk door keuze uit verschillende verzekeraars met hun specifieke kenmerken. Zo heeft u altijd een verzekering die past bij u en uw onderneming.
 2. Ruime keuze in arbodiensten
  Wij bieden een ruime keuze in arbodiensten waarbij met de meeste een rechtstreekse koppeling kan worden gemaakt ingeval van ziekmeldingen. Hierdoor hoeft u de ziekmelding slechts één keer door te geven in ons administratiesysteem. Wij informeren de arbodienst welke vervolgens automatisch contact opneemt met u en uw werknemer.
 3. Inzicht in het ziekteverzuim
  U kunt gebruikmaken van onze verzuimrapportages. Hiermee krijgt u inzicht in de ontwikkelingen van het personeelsbestand en de verzuimkosten. Bekijk waar de mogelijke oorzaken van het verzuim liggen, wat de aandachtspunten zijn en wat u hiertegen kunt doen. Zo kunt u verzuim aanpakken en de kosten verlagen.
 4. Kennis van de branche
  LTO Verzekeringen is specialist op het gebied van agrarische verzekeringen voor boeren en tuinders. Met een grote klantenkring in de agrarische sector hebben wij veel kennis van land- en tuinbouwbedrijven. Wij ontwikkelen dan ook specifieke producten en diensten die passen bij uw onderneming.
 5. Een vast aanspreekpunt
  Bij LTO Verzekeringen heeft u één aanspreekpunt waarbij u met alle vragen terecht kunt. Onze adviseurs spreken de taal van de agrariër en denken graag met u mee.

Meer weten?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en andere voordelen van het Inkomenspakket. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier of telefonisch via 023 520 15 16.

Het bericht 5 argumenten om voor het Inkomenspakket van LTO Verzekeringen te kiezen verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen, kan ik nog iets doen? https://www.ltoverzekeringen.nl/nieuws/mijn-vergunningsaanvraag-is-afgewezen-kan-ik-nog-iets-doen/ Mon, 19 Sep 2022 14:37:19 +0000 https://www.ltoverzekeringen.nl/?p=7079 Bregje heeft een goedlopende melkveehouderij in Noord-Holland. Zij heeft besloten haar veestapel uit te breiden, bestaande stallen aan te passen en een emissiearme stal te bouwen. Omdat deze uitbreiding en werkzaamheden mogelijk effect hebben op de Natura 2000-gebieden, heeft Bregje een aanvraag voor een vergunning ingediend op grond van de wet Natuurbescherming bij de Omgevingsdienst […]

Het bericht Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen, kan ik nog iets doen? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>
Bregje heeft een goedlopende melkveehouderij in Noord-Holland. Zij heeft besloten haar veestapel uit te breiden, bestaande stallen aan te passen en een emissiearme stal te bouwen. Omdat deze uitbreiding en werkzaamheden mogelijk effect hebben op de Natura 2000-gebieden, heeft Bregje een aanvraag voor een vergunning ingediend op grond van de wet Natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN). Een aantal weken later ontvangt Bregje de beslissing van de OD NHN waarin de vergunning wordt afgewezen. Bregje wil het hier niet zomaar bij laten zitten, en neemt contact op met de juristen van LTO Verzekeringen om te vragen wat haar mogelijkheden zijn.

De jurist legt uit dat de eerst mogelijke stap is om bezwaar te maken tegen de beslissing van de OD NHN. Het wordt Bregje aangeraden om hiervoor een jurist in te schakelen die de bezwaarprocedure namens haar voert. Het is belangrijk dat het bezwaar op tijd wordt ingediend, een jurist kan dit tijdschema goed monitoren. Daarnaast kan een jurist het bezwaar juridisch zo opstellen dat dit de grootste kans van slagen heeft. Ook kan de jurist namens Bregje optreden bij een eventuele hoorzitting.

Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan bestaat nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Wanneer ook het beroep ongegrond wordt verklaard, is het tot slot mogelijk om in hoger beroep te gaan. De jurist kan Bregje zo nodig in alle drie de procedures bij staan, maar de beste (en ook goedkoopste) uitkomst is dat de bezwaarprocedure in één keer slaagt. Des te meer reden voor Bregje om zich al in de bezwaarprocedure bij te laten staan door de jurist.

Is uw aanvraag voor een vergunning afgewezen? Onze juristen kunnen u in dit proces begeleiden en adviseren. Zij kijken met u mee naar wat de mogelijkheden zijn en kunnen u hier naar wens in ondersteunen. Interesse of vragen? Neem dan contact op met de juristen van LTO Verzekeringen via 085 773 26 71 of juristen@ltoverzekeringen.nl.

Het bericht Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen, kan ik nog iets doen? verscheen eerst op LTO Verzekeringen.

]]>