Bedrijfsschadeverzekering

Agrarische bedrijfsverzekering  ➔  Brand- en bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering

Calamiteiten kunnen op veel manieren gevolgen met zich meebrengen voor de continuïteit van uw bedrijf. Wanneer uw bedrijf als gevolg van bijvoorbeeld een brand of inbraak een tijd stil komt te liggen, zullen uw inkomsten waarschijnlijk afnemen. Uw vaste lasten zoals personeelskosten, huur, gas en elektriciteit lopen echter gewoon door. Een bedrijfsschadeverzekering dicht dit gat tussen uw doorlopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten.

Aan alles wordt gedacht

Ook derving van de winst die u gemaakt zou hebben onder normale omstandigheden valt onder de dekking. Daarnaast vergoeden wij ook de schade die indirect uw bedrijf treft. Als het bedrijf van een toeleverancier of afnemer wordt getroffen door bijvoorbeeld brand of storm en hierdoor tijdelijk sluit kan dat financieel nadeel voor u betekenen. Er kan immers niet geleverd of afgenomen worden. Deze financiële gevolgen zijn bij ons meeverzekerd.

Laat u passend informeren

Met de bedrijfsschadeverzekering worden de doorlopende vaste lasten en de misgelopen nettowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen vergoed. Een bedrijfschadeverzekering is bijna altijd maatwerk, dus laat u zich goed adviseren door onze adviseurs van LTO Verzekeringen over de mogelijkheden voor uw bedrijf. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met 023 – 520 15 16 of het contactformulier in te vullen.

Maak een afspraak