Selecteer een pagina

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt als u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over LTO Verzekeringen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

1) Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij
LTO Verzekeringen
T.a.v. de Directie
Postbus 2013
1990 AA Velserbroek

2) Internet
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons contactformulier onder vermelding van ‘Klacht’.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door LTO Verzekeringen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 – 333 8 999. Website: www.kifid.nl.

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.