Selecteer een pagina

Wanneer een zeer krachtige stroomstoot ontstaat door bijvoorbeeld overspanning van het elektriciteitsnet of door blikseminslag, spreken we van inductie. De schade die door inductie wordt veroorzaakt, is inductieschade. Vaak zijn bedrijven via veel geleidende netten zoals elektra, gas, telefoon, datakabels en prikkeldraad verbonden met de omgeving. Hierdoor kan kortsluiting op het elektriciteitsnet op afstand al flinke schade veroorzaken. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die u kunt treffen om de kans op inductie te beperken, ook bestaat er een speciale inductiedekking.

Verklein de kans op inductie

In de agrarische sector neemt de automatisering en dus ook de afhankelijkheid daarvan toe. Het is daarom van belang de kans op een storing door bliksem of inductie te verkleinen. Een overspanningsbeveiliging is daarom ook een goede investering.

Daarnaast kunt u ook zelf een aantal maatregelen treffen.

  • Maak back-ups van belangrijke bestanden. Bewaar deze back-ups het liefst op een veilige en andere locatie. Zo kunnen deze niet beschadigd raken wanneer u wordt getroffen door inductie.
  • Zorg er daarnaast voor dat bij de bouw alle stroom geleidende delen worden verbonden aan elkaar en dat alles wordt geaard. Ook na de bouw zijn hier vaak nog mogelijkheden voor, overleg dit met uw installateur.
  • Door de automatisering van installaties is het belangrijk dat er overgeschakeld kan worden naar handmatige bediening, mocht de installatie uitvallen.
  • Zorg er voor dat een defect snel gerepareerd wordt.
  • Controleer niet alleen tijdens maar ook na een onweersbui of uw alarmering nog goed werkt.

Inductiedekking

Ondanks goede voorzorgsmaatregelen om de kans op inductie zo klein mogelijk te maken, bestaat nog steeds het risico dat dit kan gebeuren. Inductie heeft vervelende (financiële) gevolgen. Daarom is het mogelijk om dit risico te dekken met de inductiedekking. Tijdens de Verzekeringscheck zien wij, op veelal oudere polissen dat er uitsluitend dekking is bij inductieschade ná bliksem. Dat is onvoldoende. De meeste over- en onderspanningsschade ontstaat spontaan of in een situatie dat de stroom eraf gaat en weer op het net komt. Schades lopen in duizenden euro’s. Denk aan printplaten, touchscreens etc.

Wilt u alle risico’s voor uw bedrijf in kaart brengen? Onze adviseurs geven u daar graag inzicht in. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.