Selecteer een pagina

Wanneer je een verzekering afsluit, sluit je een verzekering af voor de waarde ervan. Oftewel het verzekerd bedrag. Dat is het maximale bedrag dat je vergoed krijgt bij een schade. Wanneer de schade groter is dan het verzekerde bedrag, wordt er gesproken over onderverzekering.

Stel, uw pand is verzekerd voor een bedrag van € 400.000,- maar de werkelijke waarde van het pand is € 500.000,-. Dat betekent dat het pand eigenlijk maar voor 80% van de werkelijke waarde is verzekerd. Bij een schade van € 150.000,- die bijvoorbeeld is ontstaan door een brand wordt dan maar 80% van de schade uitgekeerd, oftewel € 120.000,-. Dat is natuurlijk een vervelende situatie. De garantie tegen onderverzekering zorgt er voor dat u wel de 100% krijgt uitgekeerd.

Behouden garantie tegen onderverzekering

Verzekeraars kunnen eisen stellen om de garantie tegen onderverzekering te behouden. Denk hierbij aan een waardemeter. Deze moet vaak om de vijf jaar opnieuw worden ingevuld. Zo wordt bekeken of het verzekerde bedrag nog voldoende is Het kan ook zijn dat een verzekeraar kiest voor een vast bedrag. Doordat deze vaste bedragen vaak heel hoog zijn, is onderverzekering niet snel mogelijk.

Controleer uw polis

Op uw polisblad kunt u terugvinden of u garantie hebt tegen onderverzekering. Uiteraard zijn onze adviseurs bereid u hierin te adviseren. Aan de hand van de gratis Verzekeringscheck kijkt de adviseur of uw huidige verzekeringen nog up-to-date zijn en of u niet te veel betaalt. Indien u prima verzekerd bent, hoeft u niets te veranderen. Zo niet, dan ontvangt u een polis aanbod tegen een scherpe prijs. U beslist uiteraard zelf of u een vervolgafspraak wenst.

Wilt u een afspraak maken of de gratis Verzekeringscheck laten uitvoeren? Neem dan nu contact op via ons contactformulier of bel naar 023 – 520 15 16.