Selecteer een pagina

De aanmelding voor de aanvullende steunmaatregelen voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen is opengesteld. De regeling is bedoeld om omzetschade door de coronamaatregelen voor een deel te compenseren. De regeling is nog niet definitief, maar aanvragen kan al wel op de website van de RVO. Aanvragen kan van 7 mei tot en met 4 juni 2020.

De Europese Commissie moet de ‘Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ nog goedkeuren. Daarom is tot die tijd de regeling nog niet definitief. Toch zijn de voorwaarden al te lezen op de website van de RVO.

Voorwaarden steunmaatregelen

Voor bedrijven in de sierteeltsector of in bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is een van de voorwaarden dat er tussen 12 maart en 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst was door de coronamaatregelen. Er wordt vervolgens 70% van de omzetschade vergoed, met een maximumbedrag per bedrijf afhankelijk van de gemiddelde omzet in de periode van 12 maart – 11 juni in 2017-2018-2019.

Voor telers van fritesaardappelen is een van de voorwaarden voor de tegemoetkoming dat men aardappelen in voorraad heeft die dit seizoen niet meer tot frites kunnen verwerken. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020, met een maximum van € 150.000.

Andere financiële steun voor dezelfde schade wordt van deze aanvullende regeling afgetrokken. Bijvoorbeeld een andere tegemoetkoming (zoals NOW en TOGS) of geld van de verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen dus niet mee.

Voor beide regelingen geldt dat de vergoeding voor iedereen verlaagd wordt als er wordt overtekend op de budgetten van respectievelijk € 600 en € 50 miljoen.

Aanvraagprocedure

Hoewel de steunmaatregelen dus nog niet definitief zijn is, aanmelding op de website van de RVO wel al mogelijk, van 7 mei tot en met 4 juni 2020. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig.

Lees alle voorwaarden en hoe u kunt aanvragen op deze pagina’s:

Na aanmelding voor de steunmaatregelen volgen binnen vijf werkdagen een tegemoetkoming als voorschot, mits de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd en is gepubliceerd in de Staatscourant, aldus de RVO. Bij bedrijven in de sierteeltsector en bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is het voorschot de helft, bij fritesaardappeltelers 30%. De rest krijgen ondernemers na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken.

Welkome aanvullende steun

Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en fritesaardappeltelers is wat LTO Nederland betreft zeer welkom. Het kabinet heeft hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op ondernemers heeft. Bovendien is er erg snel gehandeld, hoewel definitieve goedkeuring dus nog even op zich laat wachten. LTO Nederland hoopt dat dit zeer spoedig het geval is.

Tegelijkertijd blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost. Dus LTO Nederland blijft hierover in nauw contact met haar leden, de overheid en andere partijen.

Voor vragen over de regeling kunnen ondernemers het beste contact opnemen met de RVO.

Meer informatie

Lees hier het persbericht van RVO.nl: ‘Vraag vanaf 7 mei tegemoetkomingen agrarische sector aan

Bron: LTO Nederland