Selecteer een pagina

In maart 2024 bracht een tragisch ongeval in een wijngaard de vraag naar voren: is een tractor die bij een agrarische taak betrokken is nog steeds een vervoermiddel? Of wordt het beschouwd als een landbouwmachine? Deze vraag kreeg recentelijk meer duidelijkheid door een aanpassing in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

Volgens de WAM zijn bezitters en kentekenhouders van motorrijtuigen verplicht om verzekerd te zijn voor eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid die het voertuig in het verkeer kan veroorzaken. Dit wordt meestal bereikt door middel van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering).

Op 23 december 2023 trad een deel van de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering (de Implementatiewet) in werking. Deze aanpassing volgde op veranderingen in de Europese Richtlijn 2009/103/EG met betrekking tot verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit de deelname aan het verkeer met motorrijtuigen. Deze aanpassingen werpen nieuw licht op de verzekeringsstatus van voertuigen in verschillende situaties.

De belangrijkste wijzigingen:
Indexatie van minimumbedragen WA-verzekering
Het minimumbedrag voor dekking van personenschade is verhoogd van €6.070.000 naar €6.450.000 per gebeurtenis. Voor zaakschade is de minimumdekking verhoogd van €1.220.000 naar €1.300.000.

Aanpassingen voor fietsen met trapondersteuning

Bij de oude regeling vielen fietsen met een hulpmotor (met ondersteuning tot maximaal 25 km/u) onder de WAM. Daardoor konden mensen die hier geen recht op hadden toch een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer voor vergoeding van schade veroorzaakt door dergelijke fietsen. Door een wetswijziging vallen fietsen met een hulpmotor niet langer onder de WAM.

Nieuwe definitie van ‘deelneming aan het verkeer van een voertuig’
Een cruciale verandering betreft de definitie van ‘deelneming aan het verkeer’. Voorheen gold de verzekeringsplicht onder de WAM in situaties waarin ‘buiten een weg met een motorrijtuig op een terrein aan het verkeer werd deelgenomen’. Met de Implementatiewet is dit gewijzigd naar situaties waarin ‘buiten een weg met een motorrijtuig aan het verkeer wordt deelgenomen’. Op dit moment is de definitie: ‘Het gebruik van het motorrijtuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel, ongeacht de kenmerken van het motorrijtuig en ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is’.

Verduidelijking WAM
De wijzigingen in de WAM markeren geen ingrijpende verandering in het beleid, maar ze bieden wel een verduidelijking in WAM-gerelateerde zaken. Het wordt nu eenvoudiger om vast te stellen of de WAM van toepassing is op motorrijtuigen die betrokken zijn bij niet-traditionele activiteiten zoals landbouw of industrie. Dit draagt bij aan een grotere rechtszekerheid voor alle betrokkenen.

Wilt u meer informatie over de wijziging van de WAM?
Onze adviseurs staan u graag te woord. Omdat elk bedrijf anders is, biedt LTO Verzekeringen maatwerk. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring in uw branche kunnen wij u vakkundig adviseren. Bent u benieuwd wat LTO Verzekeringen voor u kan betekenen? Neem dan contact op via 023 – 520 15 16 of vul het contactformulier in. Onze adviseurs staan u graag te woord tijdens een gratis en vrijblijvende Verzekeringscheck.

Bron: Van Traa