Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden waarbij u dient te voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Wanneer u hieraan niet voldoet, kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) u een boete opleggen. De

Lees verder

Hagel en extreme hitte komen steeds vaker voor. Met het extremer worden van de weersomstandigheden moet u rekening houden bij het verzekeren van uw bedrijfsgebouwen en overige bezittingen. Lichtstraten, zonnepanelen, auto’s enz. zijn zeer kwetsbaar voor hagelschade. Bij hitte ontstaan er risico’s in combinatie met elektrische installaties en de hooiopslag.  

Lees verder

Als werkgever in de agrarische markt weet u als geen ander dat u de zorgplicht heeft om werknemers op een juiste wijze te informeren over de risico’s die zij lopen bij de uitoefening van hun functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

Lees verder