Selecteer een pagina

Een alarmsysteem in stallen met alleen kunstmatige ventilatie is verplicht. Ook zijn er sinds kort duidelijke eisen voor het alarmsysteem en alarmplan. Vanaf 1 juli 2023 komt u dan ook niet meer onder deze regels uit. De maatregelen kunnen voorkomen dat er dieren lijden of doodgaan als de ventilatie uitvalt. Moet u nog wat doen of aanpassen aan uw alarmsystemen? 

Alarmsysteem

Een alarmsysteem waarschuwt u als de ventilatie uitgevallen is. Wel moet het systeem aan bepaalde eisen voldoen:

 • Het alarmsysteem geeft minimaal op 2 verschillende manieren een signaal.
 • Het alarmsysteem werkt ook zonder stroom.
 • U gebruikt een bewaakte verbinding.
 • Het systeem waarschuwt de alarmopvolgers (de personen die direct in actie komen bij een alarmmelding).
 • Het systeem wordt door u elke maand getest. U registreert de datum en het tijdstip van de testen, storingen en herstelacties.
 • Deze registratie bewaart u 13 maanden.

Alarmplan 

In uw alarmplan staan de stappen die u neemt als uw alarmsysteem afgaat. Wat moet er in uw plan staan?

 • De methode van testen van de verschillende onderdelen van het alarmsysteem.
 • De manier waarop het alarmsysteem waarschuwt.
 • De namen en telefoonnummers van de alarmopvolgers en in welke volgorde deze personen worden gebeld.
 • Een beschrijving hoe u uw systeem hersteld.
 • Contactgegevens van de elektronische storingsdienst.

Bewaar het fysieke plan altijd op uw bedrijf en breng de alarmopvolgers op de hoogte van de plek.

Nieuwe eisen noodsysteem vanaf 1 juli 2024 

De eisen voor een noodstroomaggregaat gaan een jaar later in dan de eisen voor het alarmsysteem en het alarmplan. Want in een stal met kunstmatige ventilatie moet ook een noodstroomaggregaat zijn. Deze eisen zijn:

 • Het aggregaat start direct nadat het alarmsysteem afgaat.
 • U test elke maand (onbelast):
  • Of hij aanslaat;
  • Of de juiste spanning en frequentie wordt bereikt;
  • Of de motor stabiel draait.
 • U test het systeem minimaal één keer per jaar (belast).
 • Registreer de data en tijdstippen van de testen, de storingen en uitgevoerde herstelacties.
 • De registratie bewaart u 13 maanden.
 • Het aggregaat staat in een ruimte samen met de handleiding.
 • Er is bij de aggregaat voldoende brandstof aanwezig om hem 6 uur te laten draaien.

Wanneer u nog niet in het bezit bent van een noodstroomaggregaat moet u er rekening mee houden dat er lange levertijden zijn.

Controle 

De Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of uw alarmsystemen, alarmsystemen, alarmplan en noodsysteem voldoende eisen. Voor de nieuwe regels voor het alarmsysteem en alarmplan geldt een overgangstermijn van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Wanneer u zich niet aan de eisen houdt dan ontvangt u eerst een waarschuwing. Na 1 januari 2024 kunt u direct een boete ontvangen. Voor de regels van het noodsysteem geldt geen overgangstermijn. Deze gelden vanaf 1 juli 2024.

Bron: RVO