Selecteer een pagina

Steeds meer staldaken liggen vol met zonnepanelen. Hierdoor neemt het risico op stalbranden ook steeds meer toe. Al enkele jaren is een keuring voor de PV-installatie een gemeengoed. Vanaf 1 januari 2024 komt hier een aanvullende wet- en regelgeving voor. 

Grote stallen hebben soms wel drieduizend zonnepanelen liggen. Deze zonnepanelen wekken zo’n 1 megawatt aan stroom op. Dit kunt u vergelijken met het jaarverbruik van 350 huishoudens. De aanleg van een zonnepanelenpark vraagt dan ook om een compleet nieuwe tweede elektrische installatie op het bedrijf, inclusief omvormer en aansluiting op het bestaande netwerk.

Aanvullende wet- en regelgeving

Verzekeraars stellen nu al aanvullende eisen aan de installatie om het risico op brandschade te verminderen. Zo is de keuring van de installatie bij oplevering nu verplicht gesteld, namelijk: de Scope 12. Eerder was de elektrakeuring Scope 10 al verplicht in de veehouderij. ‘Niet gekeurd, is niet verzekerd. Zo simpel is het. Ook bij overname en het oversluiten van een verzekering is een nieuwe keuring meteen nodig,’ aldus Benjamin Overkleeft, adviseur LTO Verzekeringen. ‘Scope 12 zie ik als een apk voor grote stallen. Het nut en de noodzaak van controle zijn voor iedereen helder.’

Zonnepanelen aanleggen gaat gepaard met het ophogen van het te verzekeren bedrag. Overkleeft adviseert om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar over de aanleg en de eisen die gelden, zodat je niet achteraf tijdens een inspectie voor verrassingen komt te staan.

Gevolgschade

Verloren oogsten. Weilanden vol zonnepaneeldeeltjes. Misgelopen inkomsten. Dit kan de gevolgschade zijn van een hevige brand waarbij zonnepanelen worden aangetast en zich verspreiden over uw weilanden en omliggende percelen. Dit kan een bedreiging zijn voor uw bedrijfscontinuïteit en kan leiden tot inkomens- en winstverlies.

Indekken tegen risico’s

LTO Verzekeringen biedt een oplossing en dit geheel kosteloos en zonder torenhoge verzekeringsbedragen als het gaat om opruimingskosten en premie. Wat verzekert u?

  • Kosten van opruimen van zonnepaneeldeeltjes als een andere verzekering geen dekking biedt.
  • Saneringskosten op eigen locatie of op de locatie van een ander.
  • Onderzoekkosten.
  • Kosten voor juridische ondersteuning of procedures.
  • Kosten veroorzaakt door sanering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze dekking? Onze adviseurs helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via 023 – 520 15 16 of laat ons u terugbellen.