Selecteer een pagina

Naar schatting wordt de helft van alle branden veroorzaakt door gebreken aan technische installaties of kortsluiting. Door de elektrische installatie met regelmaat te laten controleren wordt dit risico beperkt. Daarnaast stelt de verzekeraar het in de voorwaarden verplicht om een elektrakeuring te laten uitvoeren bij het afsluiten van een brandverzekering.

Wat is een elektrakeuring?

Tijdens de keuring wordt er een rondje door het bedrijf gelopen en kijkt de inspecteur waar de aandachtspunten bij de elektronische installatie liggen. Daarnaast wordt er ook een meting en beproeving gedaan. Na het bezoek zal de inspecteur een rapport opstellen waarin staat of uw elektrische installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Wanneer de installatie aan de eisen voldoet krijgt u een goedkeuring. Mocht dit niet het geval zijn, dan staat er in het rapport welke afwijkingen zijn vastgesteld, inclusief een advies voor herstel van de afwijking en een stappenplan voor het herstel. Binnen drie maanden moet het herstel zijn verricht. Als het herstel is verricht, krijgt u een herstelverklaring die ondertekend dient te worden door de installateur.

Elke drie of vijf jaar

U bent verplicht om elke drie of vijf jaar een elektrakeuring te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Dit is omdat er in de verzekeringsvoorwaarden van de brandverzekering eisen zijn opgenomen om de risico’s op brand door elektrische installaties te beperken, de keuring is een van die eisen.

Heeft er in de drie jaar voor de ingangsdatum van de brandverzekering een elektrakeuring inclusief herstel plaatsgevonden, dan hoeft de volgende elektrakeuring pas drie jaar na de ondertekening van de herstelverklaring plaats te vinden. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een kopie van het keuringsrapport en de ondertekende herstelverklaring aan te leveren. De inspecteur en acceptant kunnen de drie jaarlijkse keuring veranderen in een vijf jaarlijkse keuring indien zij dit verantwoord achten.

Keuringen

Verzekeraars stellen hoge eisen in hun voorwaarden van de brandverzekering. Om nog meer grip te krijgen op het minimaliseren van branden is sinds 1 januari 2019 de uitgebreide brandrisico-inspectie scope 10 in het leven geroepen. Scope 10 is een samenvoeging van de Agro Elektra Inspectie (AEI) en de VIER-keuring. De scope 10 richt zich op het minimaliseren van de risico’s op brand bij installaties met daarop aangesloten apparatuur.

Naast de scope 10 is er ook nog de scope 8. Deze keuring richt zich meer op de elektrische onderdelen binnen een bedrijf. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van scope 8 voldoet uw elektrische installatie ook aan de Arbowet die stelt dat werknemers veilig moeten kunnen werken. Vraag bij uw adviseur na welke keuring bij uw bedrijf van toepassing is.

Wat zijn de gevolgen als u de keuring niet laat uitvoeren?

De elektrakeuring is niet voor niets verplicht gesteld. Naast dat het de kans op brand op deze manier minimaliseert. Zijn er ook financiële gevolgen bij nalatigheid van het uitvoeren van de keuring. Mocht er namelijk toch brand ontstaan als gevolg van elektrische oorzaak, dan vervalt ieder recht op een schadevergoeding.

LTO Ledenvoordeel

Doordat LTO Ledenvoordeel een kortingsregeling met Parkstad Inspecties heeft afgesproken kunnen de leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB hiervan profiteren. Parkstad Inspecties is een SCIOS gecertificeerd bedrijf die locaties heeft in het hele land. Zij mogen zowel de scope 8 als de scope 10 keuring uitvoeren. Profiteer dus nu van uw lidmaatschap en laat de inspecteurs van Parkstad Inspecties een inspectie uitvoeren.

Verzekeringscheck

Is uw brandverzekering nog up-to-date? Laat onze adviseurs een gratis, vrijblijvend en onafhankelijke verzekeringscheck doen. Als agrarisch verzekeringsspecialist weten wij als geen ander waar de risico’s zitten van een agrarisch bedrijf. Wij delen onze kennis en kunde graag met u, dan weet u zeker dat u goed zit.

[icon_link icon=”chevron-right” href=”https://www.ltoverzekeringen.nl/contact/contactformulier/?target=AOV”]Maak gebruik van de gratis verzekeringscheck[/icon_link]