Selecteer een pagina

Maak kennis met

Henk Houtman

adviseur LTO Verzekeringen

De glastuinbouw is in de loop der jaren veranderd. ‘Het zijn vaak grote bedrijven met personeel geworden. De meeste tuinders zelf werken al lang niet meer met hun handen in de grond. Het zijn managers van bedrijven en ze lopen daarmee ook heel andere risico’s’, zo registreert LTO verzekeringsadviseur Henk Houtman.

Werk je als adviseur in de glastuinbouw, dan is specialistische kennis onontbeerlijk. Met ruim veertig jaar ervaring als verzekeringsadviseur waarvan dertig specifiek gericht op de glastuinbouw heeft Henk Houtman van LTO verzekeringen die specialistische kennis in huis. ‘Je moet wel kaas gegeten hebben van de branche. Een agrariër vindt het fijn om met mensen aan tafel te zitten die kennis van zaken hebben’, vertelt Houtman.

Mettertijd kwam hij in de glastuinbouw flink wat schades tegen. ‘Daar leer je van. Je ziet dingen die ook voor andere tuinders van belang kunnen zijn. Risico’s die je bij andere bedrijven onder de aandacht kunt brengen.’  Een voorbeeld zijn de risico’s die personeel met zich meebrengt, risico’s op ongevallen of verzuim. ‘Als werkgever ben je bij bedrijfsongevallen aansprakelijk voor het letsel bij personeel, daarom is het goed te kijken naar een schadeverzekering voor werknemers.’

Niet onbelangrijk is het bovendien om te controleren of alle voorwaarden voor een polis kloppen: kan het personeel veilig werken? Is iedereen goed geïnstrueerd? ‘Vaak is er ook buitenlands personeel dus moet de instructie ook in andere talen,’ zegt Houtman. ‘Daarnaast zijn er voorwaarden aan de verzuimregistratie waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op je verzekering. Allemaal zaken waarmee je tegenwoordig als tuinder rekening moet houden.’

Nog een punt van aandacht voor de tuinders anno 2020: ‘Velen hebben ook nevenactiviteiten. Een warmtekrachtinstallatie bijvoorbeeld. Er zijn agrariërs die tonnen per jaar aan stroom terugleveren aan het net. Wat als die installatie stilvalt? Dan lopen ze veel inkomen mis. Ik wil tuinders daarover laten nadenken.’

De twee grote verzekeringsposten binnen de glastuinbouw zijn de brand- en natuurrisico’s. De natuurrisico’s nemen de komende jaren toe, verwacht Houtman. ‘Het klimaat verandert. Soms zijn daardoor landelijk grote schades. Maar steeds vaker zie je heel lokaal natuurschades, plaatselijke windhozen bijvoorbeeld.’

Hoe onvoorspelbaar ook, preventie is mogelijk. Meer dan in andere agrarische sectoren zijn de preventiemaatregelen seizoensafhankelijk. Houtman: ‘Ten tijde van teeltwisseling zijn tuinders heel druk. Maar het is ook de periode dat de kas leegstaat en het makkelijk is ruiten met een beschadiging te vervangen. De kosten daarvan zijn lager dan wanneer bij storm de hele kas beschadigt, alle ruiten kapot gaan en ook het gewas schade oploopt.’

Preventie is niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk om verzekeringen betaalbaar te houden. Houtman: ‘De nadruk op preventie vind ik een goede ontwikkeling. Want het aantal verzekeraars voor de tuinbouw is nu op één hand te tellen. En het is ook begrijpelijk dat zij eisen stellen om te voorkomen dat ze in geval van schade de totaalschade moeten betalen. Daarnaast is een belangrijke vraag voor tuinders: ‘Welke risico’s ben je bereid te nemen of kun je zelf opvangen?’ Zo kunnen we verzekeringen betaalbaar houden.’