Selecteer een pagina

Mogelijk worden Nederlandse werkgevers die sinds 1 januari 2014 een verhoogde premie werkhervattingskas (Whk) betaalden gecompenseerd. Werkgevers kunnen bezwaar aantekenen als op de nieuwe gedifferentieerde premie Whk uitkeringen staan die niet toegerekend hadden mogen worden.

Vanaf 2014 moeten werkgevers de uitkering van medewerkers die sinds 2010 ziek uit dienst gingen betalen. Omdat de regelgeving in 2012 bekend werd, moesten werkgevers met terugwerkende kracht betalen voor medewerkers die ziek uit dienst gingen tussen 2010 en 2014.

Het Hof van Amsterdam heeft een werkgever die een rechtszaak hierover aanspande in het gelijk gesteld. De belastingdienst ging daarop in Cassatie maar de Advocaat-Generaal heeft de werkgever wederom in gelijk gesteld. Met deze uitspraak is het mogelijk dat werkgevers die sinds 2014 een verhoogde premie Werkhervattingskas (Whk) betaalden, compensatie krijgen.

Het is belangrijk om de nieuwe gedifferentieerde Whk-premie te controleren op uitkeringen die niet toegerekend hadden mogen worden. U ontvangt de nieuwe premiebeschikking eind november. Heeft u vragen of wilt u advies over de gedifferentieerde Whk-premie? Neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: Aon