Selecteer een pagina

Het regelmatig wassen van uw handen, niezen en hoesten in de binnenkant van uw elleboog, 1,5 meter afstand van elkaar houden en met niet meer dan twee personen over straat. Dat zijn maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook adviseert premier Rutte om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar wat moet u weten wanneer een van uw medewerkers zich ziek meldt? Of wanneer een medewerker als preventie thuis moet blijven?

Hoe zit het met loondoorbetaling?

Het RIVM heeft personen geadviseerd bij ziekte en milde klachten thuis te blijven en goed uit te zieken. Ook wordt er geadviseerd om werknemers, als de gezondheid en het werk het toelaat, thuis te laten werken. Bij ziekte en milde klachten geldt dat er sprake is van loondoorbetaling wegens ziekte. Maar wanneer een werknemer naar een gebied is afgereisd waar een negatief reisadvies geldt dan is er geen sprake van loondoorbetaling.

Wanneer een werknemer niet op werk kan en wil verschijnen door bijvoorbeeld preventieve quarantaine, is er nog steeds sprake van loondoorbetaling. De werkgever en werknemer moeten hierbij samen tot een oplossing komen. Als de werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan wordt dit gezien als werkweigering en kan de loonbetaling door de werkgever stop worden gezet. Wel dient de werkgever de werknemer op de consequenties te wijzen.

Hoe zit het met de verzuimverzekering en preventief thuisblijven?

Als medewerker om andere redenen dan ziekte niet werkt dan biedt de verzuimverzekering hiervoor geen dekking. Preventief thuiswerken, een tijdelijke bedrijfssluiting of als medewerkers die mogelijk besmet zijn niet komen werken ter preventie dan valt dit niet onder de dekking van de verzuimverzekering.

Twijfelt u over de ziekmelding?

Heeft u het vermoeden dat iemand ziek thuis blijft voor preventieve maatregelen, of twijfelt u over de ziekmelding? Dan moet dit door de werkgever worden gemeld bij de arbodienst.

Vragen?

Op de website van het RIVM kunt u een hoop van uw vragen al beantwoord krijgen. Ook kunt u voor dringende vragen betreft het coronavirus, bellen met het RIVM op het volgende nummer: 0800-1351.

Uiteraard staan ook onze adviseurs u graag telefonisch te woord om al uw vragen rondom (verzuim)verzekeringen tijdens de coronacrisis te beantwoorden.