Selecteer een pagina

Een verzekeraar verzekert tegen de werkelijke waarden. Bij gebouwen is dat de herbouwwaarde en bij roerende zaken is dat nieuwwaarde, dag- of vervangingswaarde. Wanneer, ná schade, blijkt dat de werkelijke herbouwwaarde hoger is dan het verzekerde bedrag krijgt u de schade naar rato uitgekeerd, u heeft dan te maken met onderverzekering. Een voorbeeld: het gebouw is verzekerd voor € 400.000,- en de werkelijke waarde is € 600.000,- dan ontvangt u 4/6 x de schade. Ook bij een deelschade komt u dus bedrogen uit. Let op: soms is in het verzekerd bedrag een percentage opgenomen voor opruimingskosten. Meestal is dat 10%. Deze kosten worden volledig gemaakt, maar ook hiervan krijgt u naar rato vergoed. Alle reden dus om het advies van de adviseur niet in de wind te slaan.

U voorkomt onderverzekering door uw panden en inventaris te laten taxeren door een erkend taxateur of door een waarde vaststelling door uw verzekeraar. De getaxeerde en/of vastgestelde waarde dient u aan uw verzekeraar kenbaar te maken. Dan hebt u garantie tegen onderverzekering en ligt het risico niet bij u. Twijfelt u? Laat dan een andere adviseur de polis bekijken en een advies uitbrengen. U verzekert juist om schadeloos te worden gesteld. Houd het risico niet bij uzelf. De medewerkers van LTO Verzekeringen adviseren u graag.