Wat is onderverzekering en wat zijn de gevolgen ervan?

Wat is onderverzekering en wat zijn de gevolgen ervan?

Een verzekeraar verzekert tegen de werkelijke waarden. Bij gebouwen is dat de herbouwwaarde en bij roerende zaken is dat nieuwwaarde, dag- of vervangingswaarde. Wanneer, ná schade, blijkt dat de werkelijke herbouwwaarde hoger is dan het verzekerde bedrag krijgt u de schade naar rato uitgekeerd. Een voorbeeld: het gebouw is verzekerd voor € 400.000,- en de werkelijke waarde is € 600.000,- dan ontvangt u 4/6 x de schade. Ook bij een deelschade komt u dus bedrogen uit. Let op: soms is in het verzekerd bedrag een percentage opgenomen voor opruimingskosten. Meestal is dat 10%. Deze kosten worden volledig gemaakt, maar ook hiervan krijgt u naar rato vergoed. Alle reden dus om het advies van de adviseur niet in de wind te slaan.

U voorkomt onderverzekering door uw panden en inventaris te laten taxeren door een erkend taxateur of door een waarde vaststelling door uw verzekeraar. De getaxeerde en/of vastgestelde waarde dient u aan uw verzekeraar kenbaar te maken. Dan hebt u garantie tegen onderverzekering en ligt het risico niet bij u. Twijfelt u? Laat dan een andere adviseur de polis bekijken en een advies uitbrengen. U verzekert juist om schadeloos te worden gesteld. Houd het risico niet bij uzelf. De medewerkers van LTO Verzekeringen adviseren u graag.