Selecteer een pagina

Prijzen van materialen en andere bouwkosten stijgen in rap tempo. Aannemers rekenen met dagprijzen en geven geen offertes meer af met een geldigheidstermijn. Dit betekent dat bij schade aan uw bedrijfsgebouw een expert zal concluderen dat u te laag verzekerd bent. Met een onderverzekeringssituatie tot gevolg. Een uitkering zal door deze onderverzekeringsbreuk nóg lager uitvallen.

Verzekeraars zorgen voor continuïteit. Daar betaalt u ze immers voor. Hoe gaat dit dan in z’n werk? Namens een verzekeraar wordt uw gebouw getaxeerd. Wanneer u dat bedrag laat opnemen in de polis, garandeert de verzekeraar dat er geen sprake zal zijn van onderverzekering, ook al overstijgt de werkelijke herbouwwaarde het verzekerde bedrag. Echter, deze garantie geldt niet voor de eeuwigheid. Eens per zoveel jaar moet er een nieuwe waardering plaatsvinden om deze garantie te continueren. Niet altijd is duidelijk of het initiatief hiervoor bij de verzekeraar ligt (m.a.w. de garantie blijft gelden tot zij zich meldt) of dat de garantie na een aantal jaar verloopt. Wij komen met regelmaat polissen tegen waarbij de garantie verlopen is. Dat kan met de huidige bouwkostenstijging soms wel 60% afwijken. Dan is het gemis van garantie tegen onderverzekering heel wrang.

Laat uw polissen daarom toetsen aan deze garantie en andere imperfecties. Het kan een hoop leed schelen en voor een paar tientjes premie koopt u tonnen aan meer dekking.

Neem voor een vrijblijvende verzekeringscheck contact op met LTO Verzekeringen.