Selecteer een pagina

Het voorstel van de Europese Commissie om de Event Data Recorder (EDR) te verplichten bij motorvoertuigen is voor het Verbond van Verzekeraars niet voldoende. Zij zien naast de mogelijk verplichte zwarte doos graag een koppeling met het voertuigidentificatienummer. Hiermee kunnen de autoriteiten zoals de politie na een voorval snel data uitlezen, wat uiteindelijk mogelijk leidt tot een snellere afwikkeling van (letsel)schade.

De EDR slaat voertuiggegevens op zoals tijd, locatie, rijsnelheid, intrappen van de remmen en of de autogordels waren ingeklikt. Een verplichte EDR moet het volgens de Europese Commissie makkelijker maken de verkeersveiligheid vast te stellen.

De verzekeraars willen al langer een EDR maar wensen graag een uitbreiding met een voertuigidentificatienummer. Met dit nummer kunnen autoriteiten snel data uitlezen waardoor voorkomen kan worden dat een belanghebbende partij gegevens inziet of zelfs wijzigt. Uiteindelijk zal dit volgens verzekeraars leiden tot een snellere schadeafwikkeling.

Volgende week wordt door het Europees Parlement het voorstel met onder andere de verplichte EDR van de Europese Commissie besproken.