Selecteer een pagina

De premies van de WA-verzekeringen motorrijtuigen staan onder druk vanwege de aanhoudende verliezen in de WA-markt. De Nederlandsche Bank constateert dat de markt vorig jaar opnieuw is verslechterd ten opzichte van 2015. De oorzaak is de toenemende schadelast in combinatie met te lage prijzen door de zware concurrentie. Pogingen om het tij te keren, hebben volgens de toezichthouder geen effect gehad waardoor het lijkt dat de grote verzekeraars kiezen voor een premieverhoging.

De WA-verzekering voor motorrijtuigen lijdt al sinds 2008 verlies. De Nederlandse Bank heeft daarom al eerder zijn verontrusting geuit en aangegeven dat verzekeraars een oplossing moeten vinden voor deze verlieslatende producten. Waar in 2014 en 2015 een verlies was van € 400 mln, geldt voor 2016 een verlies van € 450 mln. De stijging kenmerkt zicht voornamelijk in de zakelijke markt dat te maken heeft met veelal collectieve contracten.