Selecteer een pagina

Het wordt voor steeds meer beroepsgroepen moeilijk om een schade- of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Door het lage aanbod van verzekeraars zijn de premies voor branches met een hogeschadefrequentie aan voertuigen en branches met incidentele, maar zeer kostbare schades in veel gevallen onbetaalbaar geworden.

Volgens het Financieel Dagblad gaat het vooral om groepen die risicovoller zijn voor de verzekeraar zoals veehouderijen, wagenparken, recyclebedrijven en dakdekkers.

 

Oorzaak richtlijn Solvency II
De belangrijkste oorzaak ligt volgens brancheverenigingen bij de Europese richtlijn Solvency II die sinds januari 2016 van kracht is. Door de strengere kapitaaleisen worden verzekeraars gedwongen hogere buffers aan te houden. Hoe hoger het risico is, hoe groter de buffer moet zijn waardoor verzekeraars zich steeds meer terugtrekken uit deze risicovolle sectoren.

Door het beperkte aantal overgebleven verzekeraars zijn de premies die deze ondernemers moeten betalen zeer hoog. De bedrijven die dit niet kunnen opbrengen worden stopgezet, verplaatsen naar het buitenland of gaan zelfs onverzekerd verder.

 

Verzekeringsoplossingen van LTO Verzekeringen
Door de samenwerking met diverse verzekeraars, het aanbieden van maatwerk en het provisieloos verzekeren heeft LTO  Verzekeringen voor deze moeilijk verzekerbare groepen verschillende verzekeringsoplossingen.

 

Afspraak maken met adviseur

[icon icon=”check” color=”green”]U zit nergens aan vast[/icon]