Selecteer een pagina

We hebben er naar verwachting nog wel even mee te maken, de 1,5 meter economie. Werkgevers en werknemers in de agrarische sector willen hier graag invulling aan geven, maar soms is lastig in te schatten wat wel en niet mag en wat wel en niet verstandig is. 

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland merkt dat handhavers eigen interpretaties geven aan de regels omdat concrete richtlijnen vanuit de overheid ontbreken. Zij vinden dit een uiterst ongewenste situatie: beleid hoort centraal gemaakt te worden en niet door handhavers te worden bepaald. De Taskforce Arbeid vindt het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk beleid komt en dat daarmee voor u helder wordt wat wel en niet kan.

Voor de agrarische sectoren zijn de vragen te splitsen in drie categorieën:

  1. Werken: wat kan en mag op de werkvloer? Wanneer mogen schermen geplaatst worden tussen werknemers en wat zijn de eisen aan die schermen? Zijn de eisen in een loods of bijvoorbeeld een sorteercabine (binnen) anders dan op een plant- of oogstmachine (buiten)?
  2. Wonen: wat kan en mag in de verblijven? Welke voorzorgsmaatregelen en hygiëneregels gelden?
  3. Reizen: wat mag tijdens vervoer naar het land of naar de werkplek? Mag je bijvoorbeeld zes mensen die geen familie van elkaar zijn en al langer dan twee weken samen in één huis wonen samen in één busje laten reizen?

Sectorspecifiek protocol

U kunt zich voorstellen dat elke sector zo zijn eigen specifieke vragen heeft. Daarom werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, POV, Plantum en KAVB samen met werknemersorganisaties en Stigas aan een sectorspecifiek protocol dat meer helderheid moet geven. Zodra het protocol er is, wordt het aan de overheid voorgelegd ter goedkeuring. Hiermee hoopt de Taskforce Arbeid een heldere richtlijn te geven richting werkgevers en werknemers. En met het stempel van de landelijke overheid weten ook handhavers beter wat wel en niet kan, zodat er minder verschillend naar zaken gekeken zal gaan worden. Zodra het goedgekeurde protocol er is, informeren we u daar over.

Bron: www.lltb.nl