Onwetendheid over zorgplicht werkgevers

Onwetendheid over zorgplicht werkgevers

Veel werkgevers zijn onbekend met de zorgplicht naar hun werknemers toe. Bij een ongeval van een werknemer wordt vaak gedacht dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de financiële schade dekt. Echter is dit niet altijd het geval.

Uit onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer is gebleken dat 74% van de ondervraagde werkgevers niet op de hoogte is dat hij in veel gevallen toch verantwoordelijk is voor de financiële schade bij een ongeval. Zelfs als hij er alles aan heeft gedaan om aan de zorgplicht te voldoen. Daarnaast weet de helft van de werkgevers niet dat de zorgplicht ook geldt voor thuiswerkende of tijdelijke werknemers als stagiaires of uitzendkrachten.

Zorgplicht

Werkgevers hebben de plicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Als een werknemer een ongeval krijgt tijdens zijn werk, dient hij aan te tonen dat de schade is ontstaan tijdens de verrichte werkzaamheden op het werk. Als werkgever bent u aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij u kunt aantonen dat u alles heeft gedaan om aan de zorgplicht te voldoen. Echter is in veel gevallen de werkgever toch verantwoordelijk voor de financiële gevolgen.

Schadeverzekering voor werknemers

Het risico om aansprakelijk gesteld te worden, kunt u verzekeren met de Schadeverzekering voor werknemers. Uw werknemers zijn niet alleen verzekerd tijdens het uitoefenen van werkzaamheden maar ook tijdens bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals bedrijfsuitjes en -opleidingen, zakenreizen en woon-werkverkeer. Mochten uw werknemers in een van deze situaties (letsel)schade oplopen, dan weet u zeker dat u goed verzekerd bent.

De Schadeverzekering voor werknemers is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) en kan daarom alleen in combinatie met een AVB worden afgesloten.

Heeft u vragen over de Schadeverzekering voor werknemers? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op met een van onze adviseurs