Selecteer een pagina

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) komt deze maand met een nieuw wetsvoorstel voor de invoering van het trekkerkenteken. De aanleiding hiervoor is de Europese APK-plicht voor snelle tractoren dat al geldt vanaf mei 2018. Voor het uitwerken van de plannen gaat de minister onder andere nog in gesprek met LTO Nederland.

Vanaf mei 2018 zijn trekkers die een constructiesnelheid hebben van meer dan 40 kilometer per uur APK-plichtig. Die is alleen mogelijk wanneer trekkers van een kenteken zijn voorzien.

Wat gaat er mogelijk veranderen

Kentekenplicht landbouw- of bosbouwvoertuigen
De apk-plicht met daarbij de invoering van het kenteken zal waarschijnlijk gecombineerd worden met een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen van 25km/uur naar 40km/uur, mits de maximum-constructiesnelheid dit toelaat. Hierdoor worden alle landbouw- of bosbouwvoertuigen kentekenplichtig. Nieuwe voertuigen zijn dat automatisch, voor bestaande voertuigen die APK-plichtig zijn, geldt een conversieperiode tot 1 januari 2025. Bij het voeren van een kenteken zullen landbouwvoertuigen gebruikmaken van één kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig.

Voertuigen die niet op de openbare weg komen, getrokken materieel met een constructiesnelheid lager dan 25 km/uur en voertuigen die zijn vrijgesteld voor het T-rijbewijs, zijn niet registratieplichtig.

Voertuigcategorie ‘motorrijtuig met beperkte snelheid’ (MMBS) vervalt
Na invoering van het wetsvoorstel wordt de voertuigcategorie ‘motorrijtuig met beperkte snelheid’ vervangen door de categorie ‘mobiele machines’. Deze categorie wordt eveneens kentekenplichtig. Hierdoor komt er een einde aan het ombouwen van voertuigen tot MMBS’en.

Wanneer worden de wijzigingen verwacht?

Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven in de maand januari met het nieuwe wetsvoorstel te komen waarna de Tweede Kamer een besluit moet nemen.