Selecteer een pagina

De rechtbank heeft onlangs een werkgever in gelijk gesteld voor het ontslaan van een werkneemster die na herhaalde waarschuwingen niet meewerkte aan de re-integratie. Over het algemeen is dit een te zware sanctie voor het niet meewerken aan de re-integratie. Vaak wordt er overgegaan tot een loonstop met een daaropvolgende ontslagaanvraag. In dit geval komt de rechtbank tot het oordeel dat de werkgever juist heeft gehandeld.

Wat eraan voorafging

De werkneemster is volgens de bedrijfsarts in staat om re-integratiewerkzaamheden uit te voeren. Echter geeft zij hier geen gehoor aan waardoor de werkgever haar een schriftelijke waarschuwing geeft met in het vervolg een loonstop. Na deze waarschuwing werkt de werkneemster wederom niet mee waardoor de loonstop wordt doorgevoerd. Uiteindelijk geeft ze pas na de derde uitnodiging voor een persoonlijk gesprek gehoor en de loonstop wordt opgeheven.

Plotseling verschijnt zij met haar bewindvoerder weer bij de bedrijfsarts waarbij ze een achteruitgang aangeeft. De bedrijfsarts concludeert dat de werkneemster lichte taken kan opnemen. Zij is het met dit oordeel niet eens. De werkgever geeft aan dat zij daarom een deskundigenoordeel bij UWV moet aanvragen en in de tussentijd een loonstop wordt ingezet.

Het oordeel van UWV is dat de werkneemster onvoldoende meewerkt aan haar re-integratie. De werkgever wilt graag in een persoonlijk gesprek met de werkneemster de re-integratiemogelijkheden bespreken met de mededeling dat wanneer zij hier niet aan voldoet de werkgever genoodzaakt is het dienstverband te beëindigen.

Vervolgens heeft de werkneemster een aantal uitnodigingen van de bedrijfsarts ontvangen met daarin de mededeling dat het spreekuur verplicht is en het zonder geldige reden niet verschijnen gevolgen kan hebben voor haar dienstverband. Ze heeft aan deze uitnodigingen geen gehoor gegeven waardoor de werkgever haar op staande voet heeft ontslagen.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het ontslag rechtsgeldig is gegeven. Ook de loonsancties zijn terecht toegepast.

 

Heeft u vragen over de re-integratie van uw medewerkers?

Neem contact op met de adviseur