Selecteer een pagina

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er geen assurantiebelasting meer geheven wordt op de bredeweersverzekering. Minister-president Mark Rutte heeft beloofd dat het kabinet met die wens aan de slag gaat.

De assurantiebelasting kwam ter sprake tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Kees van der Staaij (SGP) pleitte daar voor meer ruimte en minder regels voor boeren en tuinders. Hij noemde met name de assurantiebelasting die deelname aan de bredeweersverzekering een stuk duurder maakt dan nodig is.[…] LTO Nederland reageert positief op de inzet van de Kamer. In een brief aan alle fracties had LTO-voorzitter Marc Calon deze week nog eens gepleit voor het schrappen van de assurantiebelasting op de verzekering. Lees het bericht op Nieuwe oogst.nu

Het totale verzekerde areaal voor de bredeweersverzekering is sinds 2015 gestegen van 27.624 naar 41.994 hectare in 2018. Dat betekent een toename van 52 procent in drie jaar.  Toch maakt slechts 5 procent van de akkerbouwers gebruik van de verzekering.

Meer informatie over de Bredeweersverzekering van LTO Verzekeringen