Selecteer een pagina

Helaas sterven er nog steeds jaarlijks duizenden dieren door stalbranden. Zo’n stalbrand heeft vaak een grote impact op de continuïteit van het bedrijf maar ook zeker op de boer en zijn gezin en de aanwezige hulpverleners. Om stalbranden en alle narigheid dat daarbij komt kijken zoveel mogelijk te beperken, informeren wij hoe u uw stal zo brandveilig mogelijk kan maken. En daarnaast kijkt een van onze adviseurs graag met u mee of u wel juist bent verzekerd.

Oorzaken en maatregelen

De belangrijkste oorzaken van stalbranden zijn technische oorzaken. Denk hierbij aan kortsluiting, dit kan bijvoorbeeld ontstaan door knagende ratten en muizen. Ook oververhitting kan leiden tot brand, wanneer een machine net is gebruikt en warm wordt teruggezet kan dit tot gevolg hebben dat er vlammen ontstaan. Menselijk handelen zoals klussen in een stal kan brand veroorzaken. Tijdens het lassen, slijpen en branden kunnen er vonken ontstaan die een brand kunnen veroorzaken. En als laatste is blikseminslag ook een van de belangrijkste oorzaken.

Gelukkig zijn er ook maatregelen te nemen tegen bovengenoemde oorzaken. Wanneer er veel last is van ratten en muizen is het verstandig om een ongedierte bestrijding langs te laten komen. Om oververhitting tegen te gaan is er een speciale beveiliging voor elektromotoren. Tijdens het lassen, slijpen en branden is het belangrijk dat je daar bewust mee bezig bent. Het plaatsen van een bliksemafleiding op het dak van de stal voorkomt blikseminslag. Daarnaast is het ook verstandig om een bluswatervoorziening op het bedrijf aan te leggen en in de technische ruimtes een brand- en rookdetectiesysteem.

Een actieplan

Voor de maatregelen die genomen moeten worden om stalbranden te beperken, hebben LTO Nederland, de Dierenbescherming, Verbond van Verzekeraars, POV en Brandweer Nederland een Actieplan Brandveilige Veestallen opgesteld. Het doel van dit actieplan is om de kans op een stalbrand en het aantal dierlijke slachtoffers (en daarmee de impact) te verminderen. In het actieplan leest u welke acties worden hiervoor worden uitgezet.

Brandverzekering

Zorg dat u uw agrarische bedrijfsverzekeringen goed op orde heeft. Zeker na het hebben van een brand wilt u dat de afhandeling hiervan met uw verzekeringsadviseur vlekkeloos verloopt. Helaas was dit niet het geval bij de voormalige adviseur van Jeroen Nabben van melkveebedrijf Hoeve De Hei. In 2016 werd hij eerst getroffen door een hagelschade en vervolgens vloog bij de dakreparatie de schuur in brand. Hij had verwacht dat zijn voormalige adviseur hem zou bijstaan en de zaken adequaat zou afhandelen, maar dat gebeurde niet. Maar alles moest hij zelf regelen. Hij koos er daarom voor om bij zijn vorige adviseur weg te gaan en te kiezen voor een adviseur die de agrarische sector en de daarbij behorende risico’s goed kent. Vandaar dat hij uit kwam bij LTO Verzekeringen. ‘Positief vinden we dat LTO Verzekeringen voor elke verzekering een verzekeraar/polis zoekt die het beste bij onze situatie past. We zitten dus niet meer aan één maatschappij vast.’ aldus Nabben.

Gratis verzekeringscheck

Onze adviseurs helpen u graag door middel van de gratis en vrijblijvende verzekeringscheck. Zij kijken of uw agrarisch verzekeringspakket op orde is en zullen ook beoordelen of uw brandverzekering goed is afgestemd op uw situatie. Wilt u meer weten over de brandverzekering of wilt u laten checken of u wel juist verzekerd bent? Vraag dan de gratis en vrijblijvende verzekeringscheck aan via onderstaand formulier.

[space]

[block style=”white” source_type=”attachment_id” source_value=”623″ margintop=”0″ marginbottom=”-55″ parallax=”true” speed=”0.0″]

Vraag de gratis Verzekeringscheck aan

[/block]