Selecteer een pagina

Als werkgever heeft u het beste met uw werknemers voor, een veilige en gezonde werkplek is daarbij belangrijk. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het instrument om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen. Daarnaast is het er om de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers te optimaliseren. Bovendien voldoet u als werkgever met een actuele RI&E aan zowel uw wettelijke verplichting (Arbowet) als aan de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of verzuimverzekering.

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld

Er is geen specifieke geldigheidsduur voor een RI&E. Wel is het belangrijk dat uw RI&E actueel blijft. Bij ingrijpende wijzigingen als verhuizing, werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte technieken dient u de RI&E te actualiseren. Wij adviseren om uw RI&E eens in de vier jaar te laten controleren en eventueel bij te stellen.

Wanneer uw RI&E niet actueel is of u beschikt niet over een RI&E, dan kan de Inspectie SZW, bij controle, een boete opleggen. Daarnaast loopt u dit risico ook als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt en u niet over een actuele RI&E beschikt.

Wanneer u nog niet beschikt over een RI&E of u wilt deze graag laten actualiseren, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Neem contact op met een van onze adviseur