Selecteer een pagina

Het is een vreemde tijd en dat kan vragen om aanpassingen in de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. De coronacrisis kan ook de afzet van producten beperken. Om toch een deel van de omzet veilig te stellen, kan er worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Denk hierbij aan directe levering aan andere leveranciers. De verandering in bedrijfsactiviteiten brengt ook andere verzekeringsrisico’s met zich mee, zoals eigen transport van producten in plaats van een externe transporteurs. Veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de dekking van bepaalde verzekeringen. Een van deze verzekeringen is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). In de basis is er op de AVB alleen dekking voor het risico dat de verzekerde hoedanigheid en de verzekerde producten van de hoofdactiviteit van een bedrijf met zich meebrengen. Dit betekent dat u alle (tijdelijke) veranderingen moet melden bij uw verzekeraar.

Wij kunnen u hierbij helpen. Als u de veranderingen binnen uw bedrijf met ons bespreekt, kunnen wij aangeven of dit gevolgen heeft voor de dekking op uw verzekeringen.