Selecteer een pagina

Sinds 1995 wordt al gepleit voor het invoeren van het kenteken voor (land)bouwvoertuigen om een volwaardige plek op de weg te krijgen. Voorheen was Nederlands nog het enige Europese land dat dit nog niet had maar vanaf nu wordt dit anders. De Tweede Kamer heeft namelijk met grote meerderheid ingestemd voor het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dan geldt een overgangsperiode tot 2025.

Naast de kentekenplicht gaat ook de maximumsnelheid omhoog naar 40 km/u. De (land)bouwvoertuigen mogen door de snelheidsverhoging ook gebruikmaken van rondwegen en delen van provinciale wegen. Hierdoor zijn zij niet meer genoodzaakt om wegen door woonwijken en parallelwegen met fietsers te gebruiken.

Centraal ontheffingenloket

Sommige landbouwvoertuigen overschrijden de wettelijke afmeting vanwege hun werktuigfunctie. Bij de wegbeheerder kunt u een ontheffing aanvragen om toch gebruik te mogen maken van de openbare weg. Echter bleek het aanvragen van een ontheffing niet altijd gemakkelijk. Bij het RDW komt een centraal ontheffingenloket waar u met één aanvraag, één ontheffing krijgt voor alle wegen die zijn vrijgegeven voor te grote landbouwvoertuigen in Nederland.

Overgangsperiode tot 2025

Wanneer de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel moeten alle (land)bouwvoertuigen vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. De nieuwe voertuigen moeten na de inwerkingtreding van de wet direct voorzien zijn van een kentekenplaat. Landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten en fruitpluktreinen hebben geen kentekenplicht.