Selecteer een pagina

Het zusterbedrijf van LTO Verzekeringen, Frontyr, behartigt al bijna 30 jaar de juridische belangen van bedrijven in onder meer de agrarische loon- en grondverzetsector, de grond-, weg- en waterbouw en de transportsector. De juristen van Frontyr zijn dan ook thuis in alle juridische zaken en procedures waar de land- en tuinbouwsector veel mee te maken krijgt. In eerste instantie wordt steeds ingezet op het buitengerechtelijk oplossen van geschillen, dat scheelt u immers kosten. Waar nodig wordt door de juristen geprocedeerd, bijvoorbeeld tegen (semi-)overheidsinstanties, waarbij daadkrachtig en met volle overtuiging voor uw belangen wordt opgekomen.’

Waarvoor kunt u Frontyr inschakelen?

Frontyr adviseert u over alle juridische kanten van uw agrarische bedrijfsvoering. Zij dragen oplossingen aan voor uw vraagstukken, ondersteunen bij vergunningstrajecten, wijzen u op mogelijke risico’s, stellen overeenkomsten voor u op en verzorgen ook de correspondentie met tegenpartijen. Daarnaast kunt u de juristen inzetten als uw gemachtigde, zodat u geen enkel omkijken meer heeft naar ingewikkelde procedures. Een kleine greep uit de mogelijkheden van de dienstverlening:

 • het aanvragen en beoordelen van vereiste vergunningen, bijvoorbeeld inzake een nabij gelegen Natura 2000-gebied;
 • ondersteuning bij het correct formuleren en indienen van vergunningsaanvragen;
 • het beoordelen of opstellen van pacht- en huurovereenkomsten;
 • het aanvragen van subsidies, bijvoorbeeld bij de RVO;
 • verweer voeren in handhavingsprocedures;
 • bezwaar tegen een overheidsbesluit van bijvoorbeeld de NVWA of een waterschap;
 • juridische ondersteuning bij bestemmingsplan- en inpassingsplanprocedures;
 • bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures bij de overheid;
 • het indienen van zienswijzen;
 • vragen over de cao LEO en cao Glastuinbouw;
 • opstellen en beoordelen van onder andere overeenkomsten, reglementen, algemene voorwaarden;
 • incassoprocedures;
 • aansprakelijkstellingen.

MijnBedrijfsjurist

‘MijnBedrijfsjurist’ van Frontyr is een speciaal ontwikkeld pakket voor ondernemers. Het is gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van juridische problemen en vraagstukken.

U kunt onbeperkt gebruikmaken van de telefonische helpdesk, waarbij u direct een jurist krijgt te spreken. Bovendien heeft u toegang tot een aantal praktische modeldocumenten. Uiteraard kunnen er ook in samenspraak met u maatwerkdocumenten worden opgesteld. Maar belangrijker nog, u betaalt met MijnBedrijfsjurist eigenlijk pas echt als u ook gebruikmaakt van de dienstverlening. En dus niet, zoals bij rechtsbijstandsverzekeraars, voor risico’s die zich wellicht nooit verwezenlijken. MijnBedrijfsjurist heeft u al vanaf € 125,- per jaar.

Waarom kiezen voor Frontyr?

Deskundige dienstverlening, duidelijkheid vooraf, betrouwbaarheid en vechten voor uw belang, dat zijn waarden die Frontyr nastreeft. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering en een vaste contactpersoon voor elk dossier. De juristen zijn resultaatgericht, schakelen snel en spannen zich ervoor in om onnodig hoge kosten en lange procedures te voorkomen.

Interesse?

Wenst u gebruik te maken van MijnBedrijfsjurist? Stuur een e-mail naar mijnbedrijfsjurist@frontyr.nl of vul het aanmeldformulier in op www.frontyr.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, staan de juristen direct voor u klaar. Overweegt u om MijnBedrijfsjurist af te sluiten en heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met één van de juristen via 085 – 773 26 66. U kunt de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening uiteraard ook bespreken met uw adviseur.