Selecteer een pagina

Bedrijven geven in 2019 topprioriteit aan cyberrisico’s. Zo geeft 32% van de Nederlandse respondenten aan cybercriminaliteit als groot risicofactor te beschouwen, aldus de Allianz Risk Barometer 2019. En niet voor niets. Volgens het onderzoek van risicobeheerder Marsh vormen hackers in 2019 een van de grootste bedreiging voor het bedrijfsleven.

Mocht uw bedrijf getroffen worden door cybercriminaliteit dan kan de (financiële) schade hoog oplopen. De cyberverzekering dekt het financiële nadeel dat een verzekerde loopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via de traditionele verzekering gedekt.

Welke risico’s loopt u met betrekking tot cybercriminaliteit? Onze adviseurs brengen dit graag voor u in kaart.

Neem contact op met de adviseur