Selecteer een pagina

Ondanks dat uw bedrijf asbestvrij is, bestaat de mogelijkheid dat u na (brand)schade opdraait voor de kosten van asbestsanering.

Bij het opruimen van het puin na schade kan het voorkomen dat u door het afvalverwerkingsbedrijf valt onder de categorie ‘verdacht materiaal’, daar waar het materiaal niet als asbestvrij aantoonbaar is. Hierdoor draait u op voor de opruimingskosten van asbestsanering. Echter vallen deze kosten niet onder de milieuschadeverzekering omdat er niet aangetoond kan worden dat er sprake is van de aanwezigheid van asbest in een zodanige hoeveelheid dat overheidsnormen worden overschreden. Vergoeding vindt enkel plaats bij overschrijding van deze normen.

De rubriek ‘Opruimingskosten’ dekt wel deze kosten mits de hoogte van de dekking voldoende is. Wanneer de kosten hoger zijn dan de dekking draait u op voor het meerdere.

Om niet voor onverwachte kosten te staan, is het belangrijk om uw dekkingen goed na te kijken. Heeft u vragen over uw dekking bij opruimingskosten? Neem contact op met uw adviseur.