Selecteer een pagina

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert jaarlijks duizenden boeren of zij zich houden aan de wet- en regelgeving omtrent het houden en transporteren van dieren. Wanneer u zich niet houdt aan de wet- en regelgeving omtrent het houden en transporteren van dieren. Wanneer u zich niet houdt aan de wet- en regelgeving, loopt u het risico een bestuurlijke boete opgelegd te krijgen. Deze boetes kunnen flink hoog oplopen. In sommige gevallen zelfs tot duizenden euro’s.

Omdat de NVWA geen toestemming nodig heeft om een controle op uw boerderij uit te voeren, kunt u hiermee flink worden overvallen. De juristen van Frontyr adviseren om in een dergelijke situatie rustig te blijven en de inspecteur te verzoeken eventuele vragen op papier te zetten. Hiermee voorkomt u dat u onbedachte antwoorden geeft, en geeft u uzelf de mogelijkheid om rustig over uw antwoorden na te denken en te overleggen met een gespecialiseerde jurist. Voordat er een boetebeschikking wordt afgegeven, wordt u in veel gevallen eerst geïnformeerd over het voornemen daartoe. Daarbij wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen, die zal worden meegenomen in de definitieve beslissing. Wordt de definitieve boetebeschikking dan tóch afgegeven, dan heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken na het afgeven van de beschikking bezwaar te maken.

De gehele procedure geeft u dus drie momenten waarop u invloed kunt uitoefenen op het oordeel van de NVWA, namelijk voor, tijdens en na het afgeven van de beschikking. Gebruik deze goed! De juristen van Frontyr zijn op de hoogte van de Nederlandse- én Europese regelgeving omtrent het houden en transporteren van dieren, en zijn dan ook de aangewezen partijen om u in een dergelijke situatie bij te staan.

Wilt u in contact komen met één van onze juristen, of wilt u meer weten over wat Frontyr voor u kunt betekenen? Neem dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.