Selecteer een pagina

Heeft u een (boete)beslissing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontvangen en bent u benieuwd wat u hiertegen kunt doen? Lees dan onderstaand artikel. Hier leest u precies welke stappen u kunt nemen.

Stap 1: bezwaarprocedure

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van RVO of NVWA. In de beslissing leest u hoe u het bezwaar moet indienen en binnen welke termijn u dit dient te doen. U dient ervoor te zorgen dat het bezwaar tijdig is ontvangen door RVO of NVWA. Het advies is dan ook om het bezwaar per aangetekende post in te dienen, zodat u kunt aantonen dát u het heeft verzonden en wanneer u dit heeft gedaan. In sommige gevallen is het ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken. In dat geval dient u er op te letten dat u een ontvangstbevestiging krijgt van het door u ingediende bezwaar.

U kunt er altijd voor kiezen om ‘pro forma bezwaar’ te maken en te verzoeken om een kopie van de dossierstukken die ten grondslag liggen aan de beslissing. Dit houdt in dat u aangeeft het niet eens te zijn met de beslissing, maar nog niet waarom. RVO of NVWA zal u dan vervolgens de dossierstukken verstrekken en u een termijn gunnen om uw bezwaargronden kenbaar te maken.

Het is verstandig om altijd een jurist in te schakelen bij een bezwaarprocedure. De juristen van onze samenwerkingspartner, Frontyr BV, kunnen namens u optreden gedurende de gehele procedure. Zo ook bij een eventuele hoorzitting. De bezwaarprocedure is ten opzichte van een (hoger)beroepsprocedure goedkoper en sneller, waardoor het verstandig is de bezwaarprocedure direct goed (juridisch) aan te pakken. Wanneer zij u bijstaan, zullen zij ook altijd, voor zover mogelijk, verzoeken om een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt door het voeren van de bezwaarprocedure.

Stap 2: beroepsprocedure

Wanneer uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar staat aangegeven binnen welke termijn u dit dient te doen en bij welke instantie u uw beroepschrift in zult moeten dienen. Dit kan zijn bij de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Stap 3: hoger beroep

Indien uw beroep ongegrond verklaard wordt, heeft u nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In de uitspraak wordt aangegeven binnen welke termijn u dit dient te doen en bij welke instantie u uw beroepschrift in zult moeten dienen. Dit kan zijn de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.

U dient zich bewust te zijn van het feit dat u voor het starten van een (hoger)beroepsprocedure griffierecht dient te betalen. Dit is een extra reden om de eerste stap, een bezwaarprocedure, goed aan te pakken.

Ontvangt u een (boete)beslissing van RVO of NVWA en bent u het hier niet mee eens? Neem dan zo snel mogelijk na het ontvangen van de beslissing contact met de juristen van onze samenwerkingspartner Frontyr BV op. Zij staan u graag bij in een bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure. U kunt contact opnemen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.


Heeft u nog verzekeringsvragen? Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16 of maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.