Selecteer een pagina

Een stalbrand kan grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de stal en uw dieren, maar ook voor de directe omgeving en de betrokken hulpverleners. Uw bedrijfscontinuïteit ondervindt een achterstand en mogelijk komt zelfs de goede reputatie van uw bedrijf in gevaar. Een brand ontwikkelt zich vliegensvlug waardoor de stal en alles hierbinnen niet meer te redden is. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om een stalbrand te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen om brand te voorkomen?

  • Houd de stal schoon en opgeruimd. Spinrag kan zorgen voor een snelle brandvoortplanting. Check daarnaast regelmatig of de bedrading niet is aangetast door ongedierte.
  • Verricht geen las- en slijpwerkzaamheden in de stal. De vonkjes kunnen terechtkomen in stro wat ook zorgt voor brandvoortplanting.
  • Zet trekkers en werktuigen niet in de stal. Vonkjes uit de uitlaat kunnen zorgen voor brand. Zorg er daarom ook voor dat u de machines goed onderhoudt.
  • Bouw brandveilig met behulp van brandcompartimentering. Dit is het onderverdelen van de stal door middel van brandscheidingen. Zo voorkomt u brandoverslag. U kunt de brandweer uitnodigen voor deskundig advies.
  • Houd onveilige ontstekingsbronnen zoals schakelaars en een elektrische vliegenvallamp in de gaten en haal stekkers uit het stopcontact.
  • Let op mestgassen. Deze kunnen zorgen voor verstikking, vergiftiging, brand en explosie.

Verzeker u tegen dit soort risico’s met de Brandverzekering

Het kan natuurlijk gebeuren dat ondanks alle maatregelen, alsnog brand uitbreekt. U kunt zich bij LTO Verzekeringen verzekeren tegen de financiële risico’s van grote schade door brand, blikseminslag, storm, hagel, inductie, explosie, rook, roet en bluswater. U krijgt onder andere uw stal, opruimingskosten, pluimvee en voorraden vergoed (afhankelijk van de polis). U kunt ook een uitgebreide brandverzekering afsluiten. Dan bent u ook verzekerd bij onder andere diefstal, inbraak en afpersing. Hier kunt u alles lezen over de brandverzekering.

Bent u geïnteresseerd in het afsluiten van een brandverzekering? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 023 – 520 15 16. Onze adviseurs staan u graag te woord tijdens een gratis en vrijblijvende Verzekeringscheck.

Bron: Brandweer