Selecteer een pagina

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers die uitkeert bij ziekte of invaliditeit. Het wordt vaak gesloten om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Voor ondernemers is er namelijk geen sociale zekerheid die hierin voorziet zoals die wel voor werknemers is.

Een AOV is een individuele verzekering die veel varianten kent. Daarom is het van belang om u goed te laten adviseren alvorens het afsluiten. Het is ook belangrijk om een reeds lopende AOV regelmatig te laten beoordelen, zo weet u of deze nog aansluit bij het risico. Een AOV moet dus een terugkerend onderwerp zijn bij het beoordelen van de bedrijfsrisico’s.

De Agro-AOV van LTO verzekeringen is ontwikkeld voor ondernemers in de agrarische sector. De verzekering sluit naadloos aan op de reductieregeling van de bedrijfsverzorging waarvan veel ondernemers gebruikmaken. Verzekerd is het eigen beroep. Tot € 30.000,- verzekerde som geen inkomenstoets, wat aansluit bij de wisselende resultaten in de sector. Kortom de moeite waard om u eens in te verdiepen!

Wij geven u graag advies.