Selecteer een pagina

Het is goed nieuws dat alle agrarische ondernemers uitstel tot 31 oktober 2022 krijgen bij het inzaaien van vanggewas na de teelt van maïs op zand- en lössgronden. De afgelopen tijd bereikte meerdere verzoeken en signalen vanuit verschillende sectorpartijen Demissionair minister Schouten over de verplichte inzaaidatum van 1 oktober 2021. En met resultaat, want de uiterste inzaaidatum is naar achter geschoven.

Het was een koud en nat voorjaar en de zomer was ook niet bepaald droog. Dit resulteerde voor loonwerkers in minder gerijpte maïs dan gewenst, waardoor het niet haalbaar was om voor 1 oktober te oogsten. Zo stelt Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland: “De natuur laat zich niet sturen door de kalender. Het is goed nieuws dat boeren nu wat meer ruimte krijgen om op het juiste moment te oogsten … we waarderen dat de minister hier nu ruimte biedt.”

Voorwaarde

Het verruimde tijdsbestek om te oogsten gaat wel gepaard met de voorwaarde dat binnen drie dagen na de maïsoogst het vanggewas wordt ingezaaid. Wel roept minister Schouten op om niet te wachten tot 31 oktober met oogsten, maar gelijk tot actie over te gaan wanneer mogelijk. Dit vraagt flexibiliteit bij de oogst en het inzaaien. Wel blijft de capaciteit bij loonwerkers krap voor het gegeven tijdsbestek.

De leden van LTO hebben hun steentje bijgedragen aan de succesvolle lobby door de impact die de verplichte inzaaidatum op hun eigen bedrijfssituatie had te delen. Daarnaast is er een verzoek gedaan door middel van een brief aan de minister om de uiterste zaaidatum uit te stellen naar 31 oktober. Wel geldt de uitstel voor het groeiseizoen van 2021, “We vinden het jammer dat er een eenmalige compensatie nodig is om ons verzoek te realiseren:” aldus Tineke de Vries.

De kamerbrief, met daarin het precieze besluit en de toelichting, is terug te lezen op de website van de Tweede Kamer.