Selecteer een pagina

Kunnen de recente wijzigingen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna: GLB) de administratieve lasten voor EU-boeren verlichten?

Op woensdag 24 april 2024 heeft een meerderheid in het Europees Parlement ingestemd met een reeks herzieningen binnen het GLB, met als doel de administratieve lasten voor boeren in de Europese Unie te verminderen. Met 425 stemmen vóór, 130 tegen en 33 onthoudingen, zijn de aanpassingen die zijn voorgesteld door de Europese Raad en al goedgekeurd door de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, nu in afwachting van officiële goedkeuring door de Europese Raad.

Milieuvoorwaarden
Deze wijzigingen zullen aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen. Ten eerste komt er via de herzieningen een versoepeling in de regels voor drie milieuvoorwaarden waaraan boeren zich moeten houden om financiering van de Europese Unie te ontvangen. De boeren kunnen de herziene milieuvoorwaarden al in 2024 toepassen bij hun aanvragen voor financiële steun van de Europese Unie.

Meer flexibiliteit
Bovendien krijgen lidstaten meer flexibiliteit bij het verlenen van vrijstellingen van Europese normen, vooral in gevallen waar problemen ontstaan door de toepassing ervan of als gevolg van extreem weer. Een interessante bijkomstigheid is dat kleine landbouwbedrijven van minder dan 10 hectare een vrijstelling krijgen van controles.

Hoewel deze wijzigingen een stap in de goede richting lijken om de bureaucratische lasten voor agrarische ondernemers te verminderen, blijft de vraag hoe dit zich in de praktijk zal vertalen. Zullen de herzieningen daadwerkelijk de gewenste verlichting brengen voor boeren in de EU? We kijken uit naar de officiële goedkeuring door de Europese Raad en de implementatie van deze herzieningen om dit te ontdekken.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.